Účastníci jednání se dnes podle Síkely mimo jiné shodli na důležitosti čipů pro rozvoj evropských ekonomik, a tedy nutnosti zajištění jejich dostatečného množství.

Jednou z hlavních priorit českého předsednictví je podle Síkely posilování odolnosti trhu EU. "Platí to pro oblast energetické bezpečnosti, platí to pro vnitřní trh evropské unie a platí to také pro evropský průmysl," řekl. Dodal, že současné výzvy nebude lehké překonat.

Prvním cílem evropských ministrů hospodářství bylo jednotlivé výzvy pojmenovat, uvedl Síkela. Jde o ruskou agresi proti Ukrajině v souvislosti dodávkami energií, ale rovněž důležitých surovin. "Podobné důsledky má také nerovnoměrné postcovidové oživení světových ekonomik. To vede k nedostatku nejen některých surovin, ale také výrobků či personálu," řekl. V tomto kontextu nelze podle něj zapomínat na nebezpečí, které představuje klimatická změna. Síkela upozornil, že i na to musí Evropa reagovat.

Cílem EU je podle Síkely zajistit sbližování regionů a vyrovnání životní úrovně občanů napříč unií. K tomu je mimo jiné nutné zvyšování přidané hodnoty evropského průmyslu, řekl.

Tématem neformálního setkání ministrů hospodářství v souvislosti s posílením odolnosti a konkurenceschopnosti EU bylo mimo jiné zajištění dostatku čipů jako klíčového produktu pro budoucnost a rozvoj evropských ekonomik. "Diskutovali jsme například o tom, co by se stalo, kdyby byl jiný vojenský konflikt třeba někde v Asii a jaké důsledky by to mělo na obchod s čipy a dodávky do Evropy," uvedl. V této záležitosti by se měla Evropa snažit být soběstačná či chráněná, existují k tomu podle Síkely různé cesty.