Státní úřad inspekce práce se zaměřil na kontroly podmínek, za kterých v České republice pracují uprchlíci z Ukrajiny. Zatím zahájil 311 kontrol firem, v nichž pracuje přes 5000 držitelů dočasné ochrany, dokončil jich 90. Úřad odhalil případy nelegálního nebo takzvaného zastřeného zaměstnávání či porušení informačních povinností. Ani v jednom případě však nezjistil porušení zásady srovnatelných mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců pracujících na obdobných pracovních pozicích, uvedlo ministerstvo.

"Svědčí to o tom, že se daří příchozí úspěšně integrovat na pracovní trh, a přitom ho nedeformovat tím, že by pracovali za jiných podmínek než ostatní zaměstnanci," soudí Jurečka. Podle analýzy ministerstva pracují ukrajinští uprchlíci v Česku především v profesích s nízkou kvalifikací. V uplatnění původní kvalifikace jim brání především jazyková bariéra.

"Od začátku uprchlické krize jsme se zaměřili na to, aby situace nezneužívali podvodníci a držitelé dočasné ochrany pracovali za férových podmínek. Kontroly prokázaly, že pokud k takovým případům dochází, pak je to zcela ojedinělé," zdůraznil Jurečka.

SÚIP do dneška ukončil 90 kontrol, přičemž v 63 z nich zjistil ze strany zaměstnavatelů porušení právních předpisů. V 17 případech zaměstnavatelé nelegálně zaměstnávali ukrajinské občany, za což mohou správním řízení dostat pokutu až deset milionů korun. Stejná sankce hrozí pěti zaměstnavatelům, kteří zastřeně zprostředkovávali práci držitelům dočasné ochrany z Ukrajiny. Další firmy nesplnily oznamovací povinnost vůči úřadu práce nebo neměly v pořádku potřebné doklady.