Podle justice úřad nechyboval, vyznění tiskové zprávy se shoduje s kontrolními závěry NKÚ. Ústavní soudci stížnost odmítli jako neopodstatněnou.

"Obecným soudům je třeba přisvědčit v tom, že kritika na adresu stěžovatelek byla nevyhnutelným a průvodním jevem negativního výsledku kontroly, nebyla v daném kontextu nijak nemístná ani nebyla zjevně vedena úmyslem poškodit pověst stěžovatelek," stojí v usnesení.

Dovolání nemocnic už dříve zamítl Nejvyšší soud. "Rozhodnutí NKÚ sama o sobě nemohou představovat zásah do základního práva nebo svobody zaručené ústavním pořádkem, ledaže by NKÚ překročil své kompetence," stálo v jeho rozsudku.

Už Městský soud v Praze, který se případem zabýval jako první instance, dospěl k závěru, že úřad své kompetence nepřekročil. Totéž potvrdil Vrchní soud v Praze, podle kterého nelze hovořit o "bulvárním charakteru" prezentace výsledků kontroly.

Tisková zpráva je stále dostupná na webu NKÚ. Je uvozená titulkem "Pravidla pro evropské dotace regionálním nemocnicím? U ROP Jihozápad pouhá formalita". Informuje o kontrole poskytování dotací z ROP Jihozápad na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení.

Kontroloři podle zprávy odhalili nedostatky ve financování, hodnocení a posuzování jednotlivých projektů. Úřad se zabýval také investičními akcemi Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor, společnosti Privamed Plzeň a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Regionální rada podle tehdejších závěrů NKÚ špatně nastavila indikátory, které měly mimo jiné sloužit k hodnocení projektů a stanovení jejich optimálních rozpočtů. Hodnoty těchto indikátorů neodpovídaly reálným cenám, takže neměly žádnou vypovídací schopnost.