Rakušan uvedl, že strategie, kterou vytvořily meziresortní skupiny, předkládá řešení krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a modeluje různé scénáře podle počtu příchozích do ČR. "Nejintenzivněji se zabýváme tím, který modeluje zhruba 250.000 až 300.000," uvedl. Podrobnější scénář vzniká i na počet půl milionu příchozích.

"Budou tu nějakou dobu, minimálně jeden rok, kdy platí ta dočasná ochrana, konzumovat služby, ale doufáme, že do toho systému i aktivně vstoupí, budou do něj přinášet i své hodnoty a začnou pracovat," řekl.

Strategie je podle něj rozdělená do 13 oblastí, kterými jsou koordinace, právní status, digitalizace, řízení a řešení migrační krize, ubytování a bydlení, zaměstnání, integrace na trh práce, školství, sociální oblast, zdravotní oblast, adaptace a integrace v České republice, vnitřní bezpečnost ČR, komplexní evropská a mezinárodní strategie, financování a strategická komunikace vlády v této oblasti.

Materiál dostali členové vlády a další instituce včetně neziskového sektoru k připomínkám. Vyjadřovat se k němu bude i expertní skupina, kde jsou podle Rakušana zastoupeni odborníci, kteří se například zabývali adaptací Německa na migrační krizi v roce 2015. Veřejnosti bude přestaven po příštím jednání vlády.

"Příští týden na zasedání vlády 13. dubna má být tento materiál schválen. Tím pádem splníme i termín, kde jsme zavázáni Poslaneckou sněmovnou do 14. 4. tohoto roku předložit takovýto strategický materiál," dodal.

Původně ve Sněmovně přislíbil, že strategii předloží do konce března. Za odložení termínu si vysloužil kritiku poslanců opozičních stran ANO a SPD.

Příliv Ukrajinců do Česka podle Rakušana v posledních dnech mírně klesá. Podle dat ministerstva vnitra byla v Česku od začátku ruské invaze udělena dočasná ochrana 266 tisícům uprchlíků z Ukrajiny, téměř 153 tisíc z nich se přihlásilo cizinecké policii. Například asistenčním centrem v pražském Kongresovém centru dnes prošlo dalších 818 lidí, celkem v hlavním městě odbavili více než 66 tisíc osob.