Pokud závěr schválí, bude moci úřad výsledky zveřejnit. Kontrola začala letos v únoru a skončit má v prosinci. Podle informace na webu NKÚ zatím kolegium úřadu na konci listopadu projednalo odvolání tři uvedených kontrolovaných organizací. O zařazení kontroly do letošního plánu rozhodlo kolegium na konci ledna.

Cílem kontroly je podle NKÚ prověřit, zda "Kancelář prezidenta republiky a příspěvková organizace Správa Pražského hradu hospodařily s majetkem státu a s peněžními prostředky státního rozpočtu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně a zda při vedení účetnictví postupovaly v souladu s právními předpisy".

Kontrola původně zahrnovala pouze samotnou prezidentskou kancelář a Správu Pražského hradu. O Lesní správu Lány se rozšířila až později. Důvodem bylo policejní vyšetřování v lánské lesní správě. V této kauze soud letos 24. března pravomocně odsoudil jejího šéfa Miloše Baláka ke třem letům vězení. Prezident Miloš Zeman ho ale vzápětí omilostnil. Baláka soud odsoudil k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Kolegium NKÚ pak začátkem května schválilo rozšíření kontroly i na Lesní správu Lány.

Pro letošní rok měla mít Kancelář prezidenta republiky původně v rozpočtu 420 milionů korun. Kvůli škrtům v rozpočtu ale o část peněz přišla a měla hospodařit s 398 miliony korun. Skupina koaličních poslanců jí ale při schvalování novely letošního rozpočtu odebrala 30 milionů korun na lesní hospodářství, a to právě kvůli Balákově kauze. V říjnu Balák oznámil, že ve funkci ředitele Lesní správy Lány ke konci letošního roku skončí.

Původní rozpočet na loňský rok přidělil Kanceláři prezidenta republiky 422 milionů korun, nakonec hospodařila s výdaji 620 milionů Kč, stojí ve státním závěrečném účtu. Kancelář loni dostala do rozpočtu navíc 200 milionů korun kvůli dopadům pandemie nemoci covid-19. Peníze směřovaly z vládní rozpočtové rezervy Správě Pražského hradu, kvůli propadu příjmů z turismu, pronájmu a nižšího zájmu o konání společenských akcí způsobených šířením koronaviru.