reklama

Ministerstvo dopravy potvrdilo negativní trend pro letošní rok, ale zdůraznilo, že v letech 2021 a 2022, kdy nebyly omezení spojené s pandemií, se podařilo dosáhnout stanovených cílů, a v loňském roce bylo zaznamenáno nejméně úmrtí na silnicích v historii České republiky.

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, kterou ministerstvo stanovilo na období 2011 až 2020, měla dva hlavní strategické cíle: snížit počet úmrtí o 60 procent oproti roku 2009 a počet těžkých zranění o 40 procent. Podle NKÚ se podařilo snížit počet usmrcených o 35,8 procenta a počet těžce zraněných o 43,9 procenta.

Výsledkem je, že se nepodařilo dosáhnout cíle snížit počet úmrtí o 60 procent, který byl ambicióznější než cíle většiny ostatních států EU, které si stanovily snížení počtu obětí na silnicích o polovinu.

Současným hlavním strategickým cílem je snížit počet úmrtí v roce 2030 na polovinu oproti průměru let 2017 až 2019, tedy pod 269 úmrtí ročně. S ohledem na současný vývoj je podle NKÚ pravděpodobné, že dosažení tohoto cíle pro rok 2030 bude obtížné. Ministerstvo dopravy připouští negativní trend v počtu obětí dopravních nehod, kdy do konce října letošního roku bylo podle předběžných informací policie zaznamenáno 406 úmrtí, což je o 19 více než v předchozím roce.