reklama

Špatné zprávy pro příležitostné pijáky - jen jedna sklenka vína nebo piva nad doporučený týdenní hranici by mohla snížit očekávanou délku života o 30 minut, říká nová studie zveřejněná v lékařském časopise The Lancet. Studie zkoumala, jak se doporučení o konzumaci alkoholu liší po celém světě.

V USA je doporučený limit pro muže 196 gramů alkoholu za týden – což je asi 11 standardních sklenic vína nebo půllitrů piva. U žen je to jen 98 gramů týdně, píše server Bussines Insider.

Například v Itálii, Portugalsku a Španělsku jsou doporučení téměř o 50% vyšší, zatímco ve Velké Británii jsou téměř o 50% nižší. A Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že by ženy neměly vypít víc než 20 gramů alkoholu denně, u mužů je to pak 30 gramů.

Studie pracovala s daty jednotlivých účastníků z 83 dlouhodobých studií v 19 zemích s vysokými příjmy s cílem lépe definovat prahové hodnoty alkoholu spojené s nejnižším rizikem nebo úmrtností a kardiovaskulární onemocnění. celkem 599 912 pijanů bez předchozího kardiovaskulárního onemocnění bylo rozděleno do osmi skupin podle množství alkoholu - v gramech - zkonzumovaných za týden.

Studie pak vyhodnotila spotřebu alkoholu ve vztahu ke „všem příčinám úmrtnosti" a kardiovaskulárním chorobám. Ukázalo se, že prahová hodnota pro nejmenší riziko úmrtnosti byla asi 100 gramů alkoholu za týden - což vychází na necelých pět sklenic vína nebo pět piv týdně. Navzdory této skutečnosti ale 50 % účastníků uvedlo, že pije více než 100 g alkoholu týdně a 8,4 % dokonce vypijí více než 350 gramů týdně.

Muži, kteří hlásili, že pijí méně než 100 g alkoholu za týden, měli ve věku 40 let o rok až dva vyšší předpokládaný věk dožití než ti, kteří pijí 196 g alkoholu týdně. Ženy, které uváděly, že vypijí více než 98 g týdně měly ve věku 40 let kratší průměrnou délku života o 1,3 roku oproti ženám, které uváděly, že pijí podprahové hodnoty.

Studie také zjistila, že pití více než 100 g týdně zvyšuje riziko mrtvice, fatální aneuryzma, srdeční selhání a úmrtí. Analýza také naznačuje, že pijáci piva nebo lihovin, stejně jako častí pijáci, mají nejvyšší riziko úmrtí.

Podle předního vědce, který poskytl rozhovor deníku The Guardian, bylo riziko u 40letého člověka, který pije nad doporučeným denním limitem, srovnatelné s rizikem, které přináší kouřením.

reklama