reklama

Starší než dinosaurus, těžká jako průměrně vážící muž a jasně modře zbarvená prehistorická ryba je momentálně považovaná za nejvzácnější a nejohroženější druh nejen v Jihoafrické republice, u jejíž břehů byla poprvé v roce 1938 odchycená, ale i na celém světě. Podle sledování vědců jich žije v blízkosti jihoafrických břehů pouhých 30 a případná výstavba ropných vrtů v této oblasti tak může ohrozit jejich další existenci. 

Lalokoploutvá ryba latimérie podivná, jejíž tvar zůstal po celých 420 milionů let nezměněn, se stala předmětem světové pozornosti poté, co se podařilo vylovit její tělo u jihoafrického přístavního města East London v roce 1938 krátce před rozpoutáním druhé světové války. Po tomto objevu se po usilovném pátrání vědců povedlo v 50. letech zachytit v blízkosti Komor několik dalších druhů, což jasně potvrdilo, že se skutečně jedná o prehistorickou rybu, která se dožila čtvrtohor.

Následně v prosinci 2000 byl proveden další výzkum, který potvrdil existenci celé kolonie latimérií podivných v podmořských příkopech, v blízkosti jihoafrického zálivu Sodwana. Z nově objevených ryb se pak následně stal chráněný a ohrožený druh. Nyní se však římská energetická společnost Eni rozhodla postavit několik ropných vrtů známých jako Block ER236 hluboko pod mořskou hladinou, čímž by ale mohla způsobit vyhynutí tohoto posledního zachovalého druhu prehistorických ryb. 

"Při hledání zdrojů ropy v Mexickém zálivu, v roce 2010, došlo k výraznému snížení populace žijících ryb. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že pokud to samé provedeme i zde, hrozí trvalé vyhynutí celých kolonií latimérií podivných," varoval Dr. Andrew Venter, výkonný ředitel Wildtrust, jedné z několika lobbistických skupin požadujících rozšíření chráněných mořských oblastí 

Kolonie latimérií žijící v blízkosti zálivu Sodwana jsou momentálně 40 km od severní hranice místa, kde energetická společnost Eni provádí hledání zdrojů ropy, a 200 km severně od prvních ropných vrtů. Venter však tvrdí, že je případná ropná skvrna může ohrozit bez ohledu na to, jak moc daleko se nacházejí od ní. Za pravdu mu dal i profesor Mike Bruton, který řekl, že jsou ryby velice citlivé na narušování životního prostředí.

Zničující dopady ropných skvrn

"Cokoliv, co dokáže jakýmkoli způsobem znemožnit rybám a ostatním mořským živočichům absorbaci kyslíku, jako je těžba ropy, může ohrozit jejich další existenci. Riziko ropných skvrn a havárií spojené s výstavbou ropných vrtů Block ER236 je předmětem vážných obav," řekl profesor Mike Bruton

Přestože se společnost Eni rozhodla v minulém roce provést posudek dopadů hledání ropy na životní prostředí, včetně vlivu na kolonie ryb, tak nakonec došla k závěru, že v tomto nelze spolehlivě předvídat. V případě ropných havárií je ohrožen život mnoha organismů. Ropná skvrna dokáže nejen znemožnit mořským živočichům absorbaci kyslíku, ale i v krajním případě způsobit požár, který pak vypadá, jako kdyby hořela voda. Znečištěná mořská voda má neblahé dopady nejen na životy fauny, ale i lidské zdraví. Jedná se především o země, které jsou závislé na získávání zdrojů odsolováním mořské vody.  

Profesor Mike Bruton závěrem připomněl, že při budování dalších ropných vrtů a rafinérií je třeba brát maximální ohled na chráněné mořské oblasti a životní prostředí. Pokud by skutečně bylo riziko vyhynutí kolonií latimérií podivných, pak by bylo lepší další výstavbu pozastavit, a pokusit se najít jiné zdroje ropy. 

reklama