Německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová k tomu poznamenala, že podíl na katastrofě má lidská činnost. Zpráva tak potvrdila dřívější předpoklady expertů. Z Odry v Polsku a také v Německu bylo vytaženo přes 200 tun mrtvých ryb.

"Úhyn ryb v Odře je závažnou ekologickou katastrofou. Způsobila ji lidská činnost, to říká hlavní výsledek vyšetřování, kdy podle odborníků k příčině vedlo vypouštění solí," řekla Lemkeová.

Kvůli vysokému obsahu soli se v řece rychle rozšířila řasa Prymnesium parvum, která svou toxicitou zabíjí ryby. Tyto řasy žijí většinou v takzvaných brakických vodách, kde se sladká voda mísí se slanou, což bývá v ústích řek do moří.

Odborníci prozatím nevědí, jak se řasy běžné v brakických vodách dostaly tak hluboko do vnitrozemí. Expertům se ani nepodařilo určit zdroj salinity.

Němečtí vědci prověřovali více hypotéz, za nejpravděpodobnější variantu ale označili vysokou salinitu, kvůli které se v řece rozmnožila toxická řasa. Další příčiny se jeví jako nepravděpodobné. Například hydrologický úřad BfG analyzoval vzorky vody kvůli možné přítomnosti těžkých kovů. V rozborech objevil přes 1200 potenciálně škodlivých látek, které ale nemohly masový úhyn způsobit. Neobvykle vysoké koncentrace ale byly zjištěny u takových sloučenin, které mohly podpořit růst zmíněných toxických řas.