reklama

Pět možných způsobů, jak může naše tělo postihnout změna klimatu uvádí CNN.

1. Zvýšení rizika přenosu chorob způsobených komáry a klíšťaty

Horké a vlhké klima poskytuje ideální podmínky pro množení komárů a klíšťat. Lékařské konsorcium zabývající se vlivem změny klimatu na lidské zdraví varuje, že komáří, kteří přenáší choroby typu Západonilské horečky nebo horečky Dengue, začínají mít ideální podmínky pro život. Podle konsorcia existuje možnost, že se v USA opět vyskytne malárie. Jiné choroby jako například Zika se již v USA vyskytly.

Od roku 2015 bylo v USA pozitivně testováno na virus Zika více než 2 400 těhotných žen. Rozšířil se také počet lidí nakažených Lymskou boreliózou či horečkou Skalistých hor. Obě jsou přenášeny klíšťaty. V roce 2004 bylo v USA zdokumentováno pouze 27 388 případů těchto chorob, v roce 2016 počet nakažených vyskočil na 96 075 případů.

2. Kontaminace vodních zdrojů a rozšíření nebezpečných bakteriálních infekcí

Extrémní počasí a srážky, v některých částech Země, přispívají k rozšiřování bakteriálních infekcí a kontaminace vody. Teplé počasí pak situaci ještě zhoršuje. Doktorka Mona Sarfaty, zabývající se změnou klimatu říká: „Když se zvýší množství srážek, vede to k záplavám. A pokud dojde ke smíšení dešťové vody se splaškovou vodou, dochází ke kontaminaci vodních zdrojů. Může docházet také ke kontaminaci plodin fekáliemi obsaženými ve splaškové vodě.“

3. Větší počet mentálních poruch

Jedna publikovaná studie tvrdí, že existuje vzájemná závislost mezi nárůstem průměrné teploty o 1 stupeň Celsia a zvýšením počtu sebevražd. Na základě dat z této studie vědci odhadují, že klimatická změna bude příčinou až 14 000 sebevražd do roku 2050.

Vědci si uvědomují, že k prokázání jasné závislosti mezi těmito proměnnými bude zapotřebí více studií. Nicméně zvýšený počet sebevražd dávají za vinu ekonomickým a sociálním dopadům klimatické změny.

4. Nárůst nemocných cukrovkou druhého typu

Samozřejmě za hlavní důvod nárůstu tohoto typu cukrovky je považován zvýšený příjem kalorií a obezita. Ovšem vědci se domnívají, že cukrovka druhého typu je ovlivňována i zvyšující se teplotou klimatu. Existuje domněnka, že vyšší teploty snižují aktivitu tzv. hnědé tukové tkáně, která spaluje nadbytečnou energii.

5. Nárůst obtíží spojených s dýcháním a mrtvice

Plyny způsobující skleníkový efekt působí silně negativně i na naší dýchací soustavu. Spalování fosilních paliv je také příčinou řady obtíží. Mix všech těchto škodlivých plynů vede ke vzniku astma, nemocí dýchací soustavy, ale také ke zvýšení rizika kardiovaskulárních chorob a mrtvice. Studie publikovaná v roce 2017 odhaduje, že každý den na následky chorob způsobených znečištěním umře až 8 milionů lidí.

Zvyšující se teploty vedou také ke vzniku většího počtu požárů. Kouř z těchto požárů značnou měrou také přispívá ke zhoršení kvality ovzduší.

1 komentář (Poslední 15.10. 21:17) Napište svůj názor

reklama