reklama

1) Jaderná apokalypsa

Celé období po 2. světové válce bylo ve znamení strachu z nukleární války. Dnešní staronové napětí mezi Ruskem a USA opětovně probudilo přízrak jaderné zkázy z jeho spánku, kam se dle optimistů uchýlil po pádu SSSR. Nejsou to však jen tyto země, které mohou spustit legendární hodiny soudného dne (symbolické hodiny, které reprezentují odpočet k možné globální katastrofě vytvořené v roce 1947 vědci znepokojenými použitím atomových bomb – poznámka redakce). Jaderné zbraně má k dispozici i Indie, Pákistán, Izrael, Čína a zřejmě i Severní Korea. Jakákoliv chyba v komunikaci může vést k stlačení červeného tlačítka a rozpoutání jaderné zkázy.

2) Biologické a chemické zbraně

Na rozdíl od jaderných zbraní lze chemické a biologické zbraně získat či vyrobit poměrně snadno, s malými náklady. Mohou je tak využít i teroristé skupiny jako tomu bylo např. v případě útoku sarinem v tokijském metru japonskou sektou Óm šinrikjó. Rozpoutání virové nákazy nemusí být ale jen dílem teroristů či jiných aktérů, ale může být i pouhou nehodou uskutečněnou netušícími vědci. 

3) Změna klimatu

Nedávná katastrofická zemětřesení, záplavy a cyklony v USA, Indonésii, Haiti či v Japonsku ukazují, že se světem je něco v nepořádku. Podle chmurných prognóz postupné globální oteplování planety povede k ztrátě agrikulturní země a sladkovodních zdrojů, přičemž hladina oceánů a moří bude stále stoupat, což povede k tomu, že velké přístavy a přímořská města skončí pod vodou.

4) Ekologický kolaps

Afrika a Oceánie už se stávají svědky kolapsů křehkých ekosystémů. Nadužívání vody vedlo v Čadu, Nigérii, Nigeru a Kamerunu k poklesu jezerních vod o 90%. To významně ovlivňuje život zdejší obyvatelstva, které je nuceno se koncentrovat do zbylých míst s rychle ubývajícími zdroji. Zatímco doposud tato ekologická migrace zůstává omezena uvnitř afrických států, podle některých prognóz se může kdykoliv stát globálním problémem takového měřítka, že dnešní migrační krize bude proti tomu pouhým trpaslíkem

5) Pandemie

Vzrůstající koncentrace a sbližování lidstva zvyšuje možnost vypuknutí rychle se šířící nemoci, na které doposud nemá lidstvo připravené protilátky. Nezodpovědné používání antibiotik podle lékařů může vést k tomu, že vymýcené smrtící nemoci, které se v historii lidstva šířily jako mor, budou opětovnou zhoubou lidstva. Podle některých humanitárních organizací se to už děje ve válkou stiženém Jemenu, kde dochází k masivnímu selhávání antibiotik.

6) Dopad asteroidu

Podle vědců dopadá na Zemi asteroid schopný způsobit globální katastrofu každých 120 000 let. Takovýto asteroid vyhubil dinosaury. I asteroid velikosti jedné desetiny toho, co stál za zkázou dinosaurů může mít pro lidstvo smrtící následky. Nemusí se jednat o okamžité vyhubení lidstva. Náraz asteroidu by potencionálně narušil naše křehce vybudované sociální a ekonomické systémy.

7) Erupce supervulkánu

Příležitostné erupce vulkánů už dokázaly, jak velice dokáží zamávat naší civilizací, ať se jedná o zkázu Pompejí či výbuch islandské sopky, který zastavil leteckou dopravu nad Evropou. Doposud se však naštěstí lidstvo nesetkalo s erupcí supervulkánu, kterou dle vědců Země zažila před 74 000 lety a která vedla k možná největšímu vyhynutí rostlin a zvířat v historii.

8) Sluneční geoinženýrství

Někdy snaha vyhnout se jedné katastrofě vede k jiné, ještě horší. Tou by mohlo být sluneční geoinženýrství neboli cílená snaha zamezit negativním dopadům globálního oteplování manipulací s klimatem. Sluneční geoiženýrství plánuje tak učinit prostřednictvím odrážení slunečního záření. Ačkoliv by to mohlo Zemi ochladit, mohlo by to též mít velmi ničivé vedlejší účinky jako návrat kyselých dešťů, případně by mohlo napáchat ještě větší zmatky v klimatu než je tomu doposud.

9)  Umělá inteligence

I lídři technologického pokroku jako Elon Musk či Bill Gates varují před nebezpečím nezodpovědného a příliš rapidního rozvoje umělé inteligence. Sci-fi díla jsou plná příběhů o náhle procitnuvší umělé inteligence, která zjistila, že lidé jsou spíše překážkou než užitkem Zemi i sobě navzájem. Vzhledem k stále silnější závislosti lidstva na moderních technologiích řízených počítačem nemusí umělá inteligence ani být příliš rozvinutá, aby nás zničila – stačí pouze, aby došlo k chybě ve výpočtech či k jejímu zneužití teroristickými a jinými skupinami

10)  Neznámá

Vždy je možné, že zkázu lidstva způsobí něco jiného než vyjmenované hrozby. Může dojít k proroctvím náboženských textů a lidstvo bude čelit hněvu nadpřirozených sil. Možná se naplní varování sci-fi autorů a Zemi zničí mimozemská invaze, případně vzestup zombies. Nicméně, mnohé tyto příběhy většinou předpokládají přežití alespoň určitého segmentu lidstva a v porovnání s výše jmenovanými „realistickými“ hrozbami je lze považovat za  nejvíce optimistické.

reklama