reklama

Vědci tvrdí, že objevili „jasné důkazy", že používání mobilních telefonů může vést k nárůstu počtu případů rakoviny. Experti ve zprávě amerického Národního toxikologického programu uvádí, že záření z telefonů, které používají 2G nebo 3G sítě, může vést k rakovinovým nádorům, zejména v srdci nebo v mozku.

V experimentech na potkanech vědci dospěli k závěru, že spojitost mezi mobily a rakovinou je „skutečná". V rámci studie experti rozdělili hlodavce do zvláštních komor, kde byli vystaveni záření telefonu v už matčině lůně a pak po celý život.

Záření byly vystaveny krysy v desetiminutových intervalech po dobu devíti hodin denně. Ukázalo se, že samci krys vykazují větší pravděpodobnost vývoje nádorů na srdci nebo mozku.

Vedoucí výzkumný pracovník, doktor John Butcher, vysvětluje: „Věříme, že spojení mezi radiofrekvenčním zářením a nádory u samců potkanů je skutečné."

Nejzajímavějším zjištěním však bylo, že krysy, které byly vystaveny záření, měly tendenci žít déle než hlodavci, kteří mu vystaveni nebyli. „To lze vysvětlit pozorovaným poklesem chronických problémů s ledvinami, které jsou často příčinou smrti u starších krys,“ doplnil vědec Michael Wyde.

Tým uvedl, že fakt, že krysy mají větší pravděpodobnost vzniku rakoviny, neznamená, že stejné výsledky lze aplikovat na lidi, kteří jsou vystaveni záření v mnohem menším měřítku. „Expozice použité ve studií nelze porovnávat přímo se zářením, kterému jsou vystaveni lidé při používání mobilního telefonu,“ vysvětluje expert.

V čem spočívá hlavní rozdíl? „V našich studiích byli potkani a myši radiofrekvenčnímu záření vystaveni po celém těle. Naopak, lidé jsou většinou záření vystaveni ve specifických tkáních blízko místa, kde drží telefon. Kromě toho byly úrovně expozice a trvání našich studií větší než to, co zažívají lidé,“ dodal Butcher.