reklama

Bipolární afektivní porucha je charakterizovaná poruchami nálad a jejich střídáním: depresemi, mániemi či smíšenými stavy. Období, kdy je nálada normální, se nazývá remise.

K hlavním příznakům deprese patří patologicky smutná nálada, skleslost, snížení životního elánu, ztráta zájmů, poruchy spánku, změny chuti k jídlu, zvýšená únava, snížené sebehodnocení a sebevědomí, pocity viny, poruchy soustředění nebo myšlenky na smrt, které mohou vést k sebepoškozování či sebevražednému jednání.

Manická epizoda je charakterizovaná zvýšenou, euforickou a nepřiměřeně veselou náladou, ale i podrážděností, mrzutostí, vyvoláváním konfliktů, vztahovačností, zrychleným myšlením, zrychlenou řečí a zrychlenými aktivity.

Podle odborníků je bipolární porucha způsobena kombinací genetických vlastností a chováním či vlivem prostředí. Mezi biologické faktory například patří změny endokrinního systému, změny biorytmů (narušení spánku a pravidelných aktivit) a změny ročních období (podzimní deprese). Dále je známo, že například nepříznivé životní události, užívání drog a alkoholu, nedostatek spánku, mohou spustit onemocnění i přesto, že taková zátěž u jiného jednice poruchu nezpůsobuje.

Zásadní podmínkou dobrého průběhu této duševní nemoci a minimalizace jejích dopadů na nemocného a jeho rodinu a okolí je dlouhodobá a pravidelná léčba. Hlavnímu léčebnými postupy je užívání léků a psychoterapie. Posledním druhem léčby je elektrokonvulzivní (ECT, EKT, "elektrošoky") terapie.

Mezi významné osobnosti trpící bipolární poruchou byli v České republice například zpěvák Petr Muk, spisovatel Ota Pavel nebo herec Miloš Kopecký. Na sklonku života nemocí trpěl podle historiků i císař Rudolf II. Bipolární poruchu má dcera Andreje Babiše.

reklama