reklama

Sdílíte spolu dostatečné množství věcí?

Existuje úsloví, že protiklady se přitahují, ale přesto se zdá být žádoucí mít několik společných zájmů. Diskuse a plodná a stimulující výměna názorů umožňuje vztah kultivovat.

Prožívat chvíle radosti nad svými zájmy je rovněž obohacující. "Když se objeví první známky rutiny a když nemáte žádný společný zájem, nemáte nic, co by mohlo vztah upevňovat, soužití se velmi rychle stává problematickým," uvádí psycholožka Caroline Francová-Desagesová.

Přijímáte toho druhého takového, jaký je?

Na počátku vztahu se každý chce ukázat z té lepší stránky. Časem ale vyjde najevo pravá povaha a projeví se obratně skrývané nedostatky. "Jestliže vám má být s někým dobře, musíte ho milovat v jeho celistvosti. Samozřejmě jsou zde drobnosti či zlozvyky, ale snažit se vtěsnat partnera do jakéhosi vzoru, který mu nesedí, je iluzorní a marné," upozorňuje poradkyně pro manželské vztahy Lady Montmartre.

Smějete se spolu dostatečně?

Samozřejmě nemusíte propuknout ve smích při každém partnerově neobratném žertu. Důležité je však udržovat skutečnou sounáležitost. Umění oddramatizovat věci a mít nadhled nad každodenními starostmi svědčí o dobrém zdraví vztahu. "Smích vytváří intimnost a díky němu se uvolníme," říká psychiatrička Marie-Claude Gavardová.

Dokážete respektovat bez žárlivosti svobodu toho druhého?

"Je naprosto normální, že si člověk potřebuje občas oddychnout. Je důležité respektovat svobodu každého, bez žárlivosti a bez pocitu ohrožení, které mohou mít ničivé účinky," říká Lady Montmartre. "Kdybyste trávili všechen čas spolu, nakonec byste si neměli co říci," upozorňuje Caroline Francová-Desagesová.

Umíte urovnat konflikt?

Nemusíte partnerovi za každou neshodu vyhubovat, stačí jednou za čas klidný rozhovor, abyste si věci vyjasnili. Raději než byste se uzavírali do mlčení nebo se užírali hněvem, zkuste nenásilnou komunikaci. "Jde o to rozebrat motiv konfliktu a objektivně zhodnotit fakta a emoce, které tato situace vyvolává. Pak je třeba hledat řešení," uvádí psycholožka Gavardová.

Dotýkáte se vzájemně dostatečně?

Přestože vztah začal před více lety, je úzce spojen s naším vztahem k tělu toho druhého. Dotýkat se ho svědčí o naší náklonnosti či touze. Ukazuje to na dobré zdraví páru.

Hledíte oba stejným směrem?

Není nutné plánovat společně příštích 40 let. Každý může mít svou vizi o budoucnosti, je však lépe, když na to hlavní máte stejný názor. Jestliže se představy silně rozcházejí a plány do budoucna jsou neslučitelné, má milostný vztah málo naděje na přežití.

VÝSLEDEK

Sedm až pět kladných odpovědí: Zdá se, že jste našli správného člověka. Váš vztah se sice nemusí podobat dlouhé klidné řece, ale měli byste dosáhnout toho, že budete udržovat stejný směr.

Tři až pět kladných odpovědí: Snažte se více! Základy vašeho vztahu jsou solidní, ale jsou nezbytné některé úpravy. Naučte se lépe vést dialog a akceptovat toho druhého, abyste mohli pokračovat ve společné cestě.

Méně než tři kladné odpovědi: váš vztah je poznamenán neslučitelností. Jestliže skutečně trváte na svém partnerovi, musíte vztah zcela přebudovat, jinak rozhodně nepřetrvá roky.

reklama