reklama

V roce 2013 uvedlo 1,3 procent Švédů, že se stali oběti sexuálního útoku. V letech 2005 až 2012 se míra hlášených sexuálních trestných činů stabilně pohybovala kolem 1 procenta. V roce 2014 uvedlo pouze jedno procento Švédů, že bylo cílem sexuálního útoku, v roce 2015 toto číslo vzrostlo na na 1,7 procenta do roku 2015 - což odpovídá asi 129 tisícům lidí.

Nově zveřejněná data pochází z každoročního průzkumu Národní švédské rady pro prevenci kriminality (BRA) spadající pod ministerstvo spravedlnosti, která vydává oficiální statistiky kriminality ve Švédsku. Prostřednictvím dotazníků a telefonického dotazování bylo osloveno celkem 12 tisíc osob.

Do kategorie sexuálního napadení v průzkumu spadá široká škála trestných činů - od menších prohřešků jako je obnažování, až po nejzávažnější zločiny jako je znásilnění. Oběťmi takových zločinů jsou častěji ženy než muži, věkově nejohroženější je pak skupina od 20 do 24 let.

Podle stanice Yleisradio byl v průzkumu zaznamenán nárůst hlášených sexuálních útoků u žen o více než 100 procent. V celkovém součtu počet počet sexuálně obtěžovaných vzrostl z 1,4 až na 3 procenta.

Strach ze sexuálních útoků se také zvýšil, zejména u mladých žen. Zhruba 22 procent žen uvedlo, že má strach, že bude sexuálně napadeno a zneužito, u mužů to bylo asi 8 procent.

Tento strach má vliv na způsob, jakým mnohé ženy žijí svůj život. Asi 13 až 14 procent žen uvedlo, že nevychází ven ve večerních hodinách, protože se cítí nejistě. Nejběžnějším místem pro sexuální napadení je veřejné místo. Podle průzkumů ve většině případů pachatel svou oběť nezná.

reklama