reklama

V současné době musí tříleté děti pocházející z přistěhovaleckých rodin, které nechodí do školky, absolvovat jazykový test. Děti, u kterých je zjištěno, že nemají věkově přiměřenou úroveň dánštiny, jsou povinny navštěvovat předškolní výuku a jazykové znalosti si doplnit.

Vláda chce v létě uzákonit, aby dítě z „bilingvní rodiny“, které potřebuje výuku dánštiny, ale které jeho rodiče nepřihlásí na předškolní kurzy, ztratilo státní výhody určené pro děti. Zákon, který projednává parlament, má podporu napříč politickými stranami, souhlasí s ním také dvě antiimigrační partaje – Dánská lidová strana (DF) a Sociální demokraté (SD).

Politici argumentují tím, že děti musí umět dánsky, aby se byly schopny začlenit do společnosti – a pokud je to nenaučí jejich rodiče, musí „tuto zodpovědnost převzít společnost“, uvádí server Breitbart.

Učitelky Jane Cronqvistová a Methe Hansenová, které takové jazykové kurzy vedou, vysvětlují, že se děti přistěhovalců učí v malých skupinkách a takovým tempem, aby to pro ně bylo zvládnutelné.

Dánsko patří mezi nejtvrdší země v Evropě v otázce integrace. Nahradilo státní příspěvky „integračními výhodami" pro migranty, efektivním způsobem snížilo platby na polovinu. Aby dosáhli migranti na vyšší úroveň podpory, musí se naučit dánsky. Vláda zároveň značně ztížila migrantům možnost získat státní občanství.

V návaznosti na migrační krizi dánský parlament také schválil reformy s cílem odradit migranty od podávání žádostí o azyl, značně například omezil možnost slučování rodin. Zákon také umožňuje orgánům zabavit cennosti nově příchozích ve snaze zmírnit finanční zátěž kladenou na dánské daňové poplatníky.

reklama