reklama

Podle průzkumu nestátní sociologické agentury Levada se k němu v současné době kladně staví 56 procent Rusů, což je o 16 procentních bodů více než v loňském roce. Patnáct procent respondentů pak uvedlo, že Lenin vedl Rusko správným směrem.

Přestože se Rusové stavějí k osobnosti Lenina pozitivně, názory na bolševickou revoluci, od níž letos uplyne 100 let, se různí. Podle průzkumu, který společnost Levada provedla na začátku dubna, pozitivně úlohu revolucionářů vnímá 48 procent dotázaných. O opaku je přesvědčeno 31 procent Rusů.

Proti demontáži pomníků bolševického vůdce se staví 79 procent Rusů, pro jsou jen čtyři procenta dotázaných. Nicméně 58 procent lidí uvedlo, že by souhlasilo s uzavřením Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě a pohřbením jeho těla.

reklama