Gazprom jednal o dalších dvou trasách, tzv. západní plynové trase a plynovodu z ostrova Sachalin.

"Síla Sibiře-2 (západní trasa) a plynovod Sachalin - tady není žádný pohyb. Je tu množství faktorů a oni (Čína) nejsou ještě připraveni přijmout rozhodnutí," řekl zdroj obeznámený s jednáními mezi oběma stranami. Rovněž zdroj z Gazpromu uvedl, že zatím není žádný vývoj kolem obou plynovodů.

Plynovod Síla Sibiře by měl být spuštěn na konci nebo přelomu desetiletí. Celkem by měl být schopen přepravit do Číny ročně 38 miliard metrů krychlových plynu.

Podle energetického výhledu společnosti BP do roku 2035 zůstane podíl dodávek plynu do Číny prostřednictvím plynovodu v letech 2025 až 2035 téměř beze změny. Výrazně se zvýší podíl dodávek zkapalněného zemního plynu a plynu vytěženého v Číně.