reklama
V centru Mnichova řádil rozzuřený rotvajler! Policie s ním neměla slitování! - anotační obrázek
V centru Mnichova řádil rozzuřený rotvajler! Policie s ním…

Okolo 75% dotázaných muslimů si myslí, že v USA vládne diskriminace proti muslimům (23% si to nemyslí). 68% je znepokojeno Trumpem, 31% si myslí, že není třeba se obávat. 62% muslimů cítí, že nejsou chápáni jako součást většinové společnosti, 29% se cítí být a 9% odpovědělo jinak. Největší spektrum odpovědí se pojilo s otázkou, jakým se stal život muslima v USA během nedávné doby. 50% řeklo, že těžším, pro 44% se nic nezměnilo a 3% si myslí, že lehčím.

Pocity vůči většinové společnosti a vládě

Spousta vyzpovídaných muslimů se nicméně cítí být hrdými Američany (90%) a zároveň i hrdými muslimy (89%). Věří, že tvrdá práce zde obecně přináší úspěch (70%). Jsou vcelku spokojení se směrem jejich života (80%), naopak velkou nespokojenost (64%) vyjadřují se směřováním země - nárůst o 26% od roku 2011, kdy bylo se směřováním země nespokojeno 38% dotázaných muslimů.  Ještě větší nárůst je spojen s otázkou nepřátelskosti prezidenta vůči komunitě. Zatímco za Obamy v roce 2011 jej jako nepřátelského vnímalo pouhých 5% muslimů, Trumpa vnímá jako nepřátelského 74%.

Co se týče nepřátelství amerických občanů jako celku, 48% respondentů uvedlo, že za posledních 12 měsíců zažili alespoň jeden incident diskriminace (55% žen a 42% mužů). Rostoucí podíl muslimských Američanů (49%) ale říká, že jim a jejich náboženské víře v uplynulém roce vyjádřil podporu. 55% si myslí, že Američané jsou obecně přátelští vůči muslimům v USA, ve srovnání s pouhými 14%, kteří tvrdí, že jsou nepřátelští.

Rozdíl v této otázce existuje mezi ženami a muži. Muslimky obecně jsou více: naštvané z Trumpa (54% proti 37% mužů), více jím znepokojeni (76% vs. 60%), více si myslí, že je vůči nim nepřátelský (81% vs. 68%) a že jsou v USA diskriminováni vůči nim (83% vs. 68%) a že život zde začal být více obtížný pro muslimy (57% vs. 43%).  Jsou též méně spokojené s kurzem země (70% vs. 50%) a méně si myslí, že mají mnoho společného s Američany (52% vs. 68%) a že Američané jsou vůči muslimům přátelští (44% vs. 65%).

Otázka islámského extremismu

Z průzkumu vyplynulo zajímavé zjištění, že velká část amerických muslimů pohlíží s obavami na nárůst extremismu ve jménu islámu na světě. 8 z 10 dotázaných muslimů (82%) říká, že jsou buď velmi znepokojeni (66%) nebo poněkud znepokojeni (16%). Podobný podíl znepokojení je u americké veřejnosti (83%), nicméně muslimové celkově jsou více znepokojeni než američtí dospělí ohledně extremismu ve jménu islámu (66% vs. 49%). Sedm z deseti muslimů je znepokojeno extremismem ve jménu islámu v USA a 49% je znepokojeno domácím extremismem.

Zvýšená obava z globálního extremismu je zvláště výrazná u muslimských žen, starších muslimů a muslimských imigrantů. V současné době téměř deset z deseti muslimských žen (89%) tvrdí, že je znepokojuje nárůst extremismu ve jménu islámu na celém světě (75% mužů vyjádřilo podobnou obavu), zatímco v roce 2011 to bylo 73% (u mužů to bylo 71%).

Nejvíce se začali obávat starší muslimové ve věku 55+. Zatímco v roce 2011 se nárůstu islámského extremismu obávalo 60% (nejméně z celé věkové skupiny), nyní se toho obává 88% (obávají se nejvíce z celé věkové skupiny obávají). Po nich největší růst obav se objevil u muslimové nenarozených v USA. Z 66% v roce 2011 se procento obávajících se islámského extremismu zvedlo na 81%. U muslimů narozených v USA zůstal podíl stejný (82% v roce 2011 i v roce 2017). 73% americké veřejnosti bylo znepokojeno v roce 2011, dnes je znepokojena z 83%.

Co se týče vnímání toho, kolik podpory extremismu existuje mezi muslimy ve Spojených státech. Téměř tři čtvrtiny amerických muslimů (73%) tvrdí, že mezi americkými muslimy existuje jen malá nebo žádná podpora extremismu, zatímco asi jedna šestina tvrdí, že existuje buď „značná" (11%) nebo „obrovská" (6%) podpora extremismu uvnitř muslimské komunity v USA.

Americká veřejnost je v této otázce více rozdělena. 54% dospělých z USA tvrdí, že mezi muslimskými Američany existuje jen malá nebo žádná podpora extremismu. Zhruba třetina (35%) tvrdí, že mezi americkými muslimy existuje „značná“ podpora extremismu a 11% si myslí, že tato podpora je „obrovská.“

Na otázku, zda je ospravedlnitelné zabíjení civilistů ku podpoře politických, sociálních nebo náboženských cílů, 84% amerických muslimů tvrdí, že takovéto taktiky mohou být zřídka (8%) nebo nikdy (76%) být ospravedlnitelné., zatímco 12% říká že někdy (7%) nebo často (5%) mohou být ospravedlnitelné.

Ve srovnání s americkou veřejností jako celku, muslimové spíše považují zabíjení civilistů z politických, sociálních nebo náboženských důvodů za nikdy neospravedlnitelné (76% oproti 59%). Přibližně rovné podíly muslimů (5%) a Američanů jako celku (3%) říkají, že to je ospravedlnitelné. Mnozí Američané ale otázku pochopili v širším kontextu než výzkumníci zamýšleli a za ospravedlnitelné zabití považovali např. zabití v sebeobraně či válečné „zabij nebo buď zabit.“

– Globe24.cz

0 komentářů Napište svůj názor

reklama