reklama

Doposud spotřebovávaná fosilní paliva se totiž podařilo nahradit obnovitelným bioethanolem, který má podle odborníků potenciál stát se jedním z nástrojů boje proti klimatickým změnám, jenž se počínaje od roku 2011 stává, čím dál více efektivním. Z toho vyplývá, že evropský etanol sehraje významnou roli v procesu dekarbonizace, jež je neoddělitelnou součástí evropské environmentální politiky v příštích desetiletích.

Už šestý rok, kdy EU provádí politiku boje proti klimatickým změnám, se ukazuje obnovitelný bioetanol, který se získává z odumřelých zbytků rostlin a zpracovávaného odpadu, jako velmi účinný nástroj plnící veškeré cíle zelené politiky. Postupný proces dekarbonizace, omezení emisí skleníkových plynů a hledání ekologicky šetrnějších způsobů dopravy pak může proběhnout právě díky němu.

Co je bioethanol? Jak se vyrábí?

Pokud jde o bioethanol, tak se jedná o výrobek členů ePURE, který je rafinován z evropských surovin. Nejnovější studie Ricardo Energy & Environment zjistila, že evropský tlak na dekarbonizaci v silniční dopravě dokázal pomoci firmám zaměřujících se na výrobu obnovitelného bioethanolu v jeho uvádění na trh. Spotřebitelé ekologicky šetrných paliv s nízkými emisemi uhlíku byli zvýhodňováni a dnes se užívání ethanolu u vozidel s vnitřním spalováním stalo zcela běžným.

Nynější politické debaty se po úspěších v politice boje proti klimatickým změnám vedou ohledně dalších fází postupného omezování emisí uhlíku v dopravě v souladu s dohodou institucí EU pro obnovitelné zdroje energie a evropskou směrnicí pro období 2020-2030. Tou dobou dojde k procesu pomoci členským zemím se zaváděním spotřeby obnovitelných zdrojů energie, jejichž neoddělitelnou součástí je i bioethanol, neboť se v prvních fázích environmentální politiky osvědčil, jak ukazují i samotné statistiky. EU se tedy konečně podařilo najít obnovitelný zdroj energie a snížit potřebu těch, které škodí životnímu prostředí, mezi něž patří například palmový olej.

U bioethanolu to ale nekončí. Je důležité najít další obnovitelné zdroje energií, které postupně nahradí fosilní pavlia, aby existovaly substituty proti bioethanolu, až dojdou zdroje, z nichž jej lze rafinovat. Zkrátka na to, aby se podařilo odstranit emise uhlíku z dopravy, je důležité najít další biopaliva. K dalšímu aktivnímu provádění politiky boje proti klimatickým změnám bude zapotřebí zmobilizovat nejen průmysl, ale i mezinárodní organizace, jako je IEA a IRENA.

Omezování emisí skleníkových plynů spočívá ve více, než jenom řešení, ale současná politika EU se zaměřuje pouze na jednu verzi, a tou jsou nulové a nízké emise vozidel v silniční dopravě, ale zapomíná i na další technologie, které mají vliv na životní prostředí. Například leteckou dopravu.

reklama