reklama

Návrh, který měl podporu nacionalistické Švýcarské lidové strany (SVP), vyzýval, aby byl do ústavy přidán článek, podle něhož by měl základní zákon země přednost před mezinárodními dohodami. V případě, že by došlo k rozporu, Švýcaři by museli pozměnit své mezinárodní závazky, aby byly v souladu s ústavou, nebo od mezinárodní dohody odstoupit.

Stoupenci návrhu mimo jiné argumentovali tím, že autonomie kdysi neutrálního Švýcarska byla oslabena účastí na mezinárodních dohodách, které se týkají ochrany životního prostředí, policejní spolupráce, letecké dopravy či obchodu. SVP, která je nyní největší stranou v parlamentu, uvedla, že její návrh občany posílí a zbaví je zásahů mezinárodních subjektů, jako je například Evropská unie.

Proti návrhu se postavila švýcarská vláda, podnikatelská uskupení i většina dalších politických stran. Návrh by podle nich vedl k tomu, že by Švýcarsko muselo odstoupit od existujících smluv, což by oslabilo ochranu lidských práv a poškodilo ekonomiku země. Švýcarská ministryně spravedlnosti Simonetta Sommarugaová uvedla, že kabinet je s výsledkem hlasování spokojen.

reklama