reklama

Světové ekonomické fórum zveřejnilo zprávu o globálních rizicích z roku 2019. Uvádí výsledky průzkumu o vnímání globálních rizik od téměř 1000 respondentů z veřejného sektoru, soukromého sektoru nebo akademické obce. Letošní analýza se zaměřovala na 5 oblastí: ekonomická rizika, geopolitické napětí, společenské a politické napětí, rizika spojená s životním prostředím a technologické nestability.

Ekonomická rizika

V průzkumu se projevil zájem o zhoršující se mezinárodní ekonomické prostředí, přičemž se očekávají zvýšená rizika v roce 2019 v souvislosti s "ekonomickými konfrontacemi mezi hlavními mocnostmi" (91%) a "erozemi mnohostranných obchodních pravidel a dohod" (88% ).

Zpráva z roku 2018 zdůraznila obavu vysoké míry globální zadluženosti, která se potvrdila i letos. Celosvětový dluh je nyní výrazně vyšší, než tomu bylo před globální finanční krizí, kolem 225% HDP. Dalším globálním rizikem je nerovnost, konkrétně „rostoucí rozdíly v příjmech a bohatství“ se v seznamu o základních trendech umístily na 4. místě.

Geopolitické napětí

V loňském roce došlo k rostoucímu geopolitickému napětí mezi největšími světovými mocnostmi, které se většinou odehrávaly v ekonomické oblasti. Letošní průzkum uvádí, že 85% respondentů vnímá obavy "politických konfrontací mezi hlavními mocnostmi".

Rozvíjející se vztahy mezi Čínou a USA je součástí vznikající nestabilní geopolitické krajiny. Rozdíly v základních normách pravděpodobně budou hrát důležitou roli i v následujících letech. Zároveň již třetím rokem se zbraně hromadného ničení řadí k nejvyšším rizikům z hlediska možného dopadu.

Společenské a politické napětí

Po celém světě narůstají geopolitické nestability, které navazují na domácí politické nápory. Mnoho západních demokracií se stále potýká s politickými krizemi, které komplikují proces zajišťování stabilního a efektivního řízení Pro většinu respondentů (72%) bude rok 2019 zahrnovat zvýšené obavy spojené s „populistickými agendami". Domácí politika je nadále ovlivněná společenskými a politickými trendy. Příkladem je migrace, která v posledních letech vyvolala politické narušení, od Asie a Latinské Ameriky až po Evropu a Spojené státy.

Životní prostředí

Rizika související s životním prostředím dominují již třetí rok po sobě. Extrémní počasí je zařazeno jako jedno z nejčastějších obav v roce 2019, což pramení z častého výskytu požárů a povodní za loňský rok. Nejčastěji uváděným globálním problémem bylo "selhání zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu" a "extrémní meteorologické události".

Technologické nestability

Zpráva o globálních rizicích poukázala na nové nestability, které jsou způsobené prohlubováním integrace digitálních technologií do všech aspektů života. Zhruba dvě třetiny respondentů očekává, že rizika spojená s falešnými zprávami a krádežemi identity budou v roce 2019 narůstat.

Příčinou může být potenciál umělé inteligence, který roste a s ním i obavy o zvyšování stávajících rizik nebo vytváření nových. Je to zejména proto, že internet spojuje miliardy zařízení. Jedním z největších dopadů umělé inteligence v posledních letech byla jeho role ve vzestupu falešných zpráv v médiích, jehož riziko očekává 69% dotazovaných z průzkumu.

4 komentáře (Poslední 30.01. 08:48) Napište svůj názor

reklama