reklama

Závěry výzkumu byly publikovány v odborném časopise The Journal of Pediatric Psychology. Psychologové z obou univerzit, kteří na studii spolupracovali, zkoumali reakce 264 dobrovolníků ve věkové skupině 18 až 75 let.

Vědci jim ukázali video, na kterém doktor odebírá pětiletému dítěti vzorek krve. Přitom však není jasné, zda jde o kluka nebo dívku. Po shlédnutí videa bylo jedné skupině dobrovolníků řečeno, že se malý pacient jmenuje Samuel, zatímco druhé skupině bylo dítě představeno jako Samanta.

Na základě toho, jakým způsobem dítě na vyšetření reagovalo, pak měli dobrovolníci ohodnotit míru bolesti, kterou prožívalo. Výzkumníci je instruovali, aby pocit bolesti odhadli na škále od 0 (představující nulovou bolest) do 100 (silná bolest).

Po vyhodnocení výsledků autoři studie zjistili, že skupina, která považovala dítě za chlapce, ohodnotila míru bolesti v průměru na 50,42. V případě Samanty byl skupinový průměr pouze 45,90.

„Explicitní genderové stereotypy – například, že jsou chlapci klidnější a dívky emotivnější – mohou u dospělých lidí ovlivnit hodnocení bolesti, kterou dítě cítí,“ shrnuli autoři studie.

Podle deníku Independent výzkumníci doufají, že jejich závěry povzbudí další výzkum tohoto fenoménu. „Pokud tento fenomén, který jsme zaznamenali v naší studii, aplikujeme v jiném kontextu, mohl by mít významné důsledky v oboru diagnostiky a péče (o pacienty),“ vysvětlil Joshua Monrad, jeden z autorů výzkumu.

„Jakákoliv předpojatost v hodnocení bolesti je velmi důležitým kritériem, protože může nespravedlivě ovlivnit poskytování zdravotní péče,“ dodal.

reklama