Server Globe24.cz včera informoval o případu české občanky, která se stala obětí mučení ze strany náboženské sekty v Nepálu, k níž se připojila před sedmi lety. Čerpali jsme z článku indického serveru New Indian Express, který se opíral o svědectví zástupců organizace Delhi Commission for Women, která měla poškozené ženě na konci minulého roku pomáhat s návratem do ČR.

Během dnešního rána se však naší redakci ozvala sama poškozená s tím, že vše proběhlo jinak, než tvrdí indická média. Delhi Commission for Women měla jejího případu využít k sebepropagaci, a tak se nebála uvádět nepravdivé informace, přestože poškozená se s organizací dohodla, že o celé události nebude informovat.

„Před odjezdem jsem udělala dohodu s DCW, že nikde neuvedou, že se vracím do ČR, a že neuvedou moje imigrační problémy, aby nedali zbraň těm zločincům a jejich politickým podporovatelům, kteří nadále nejsou v Nepálu stíháni,“ napsala nám žena, která už se necítí bezpečně ani v České republice.

Organizace totiž dohodu nedodržela. „Jakmile jsem opustila Indii, ihned se mnou přestali komunikovat, nereagovali na moje emaily a nechali uveřejnit článek úplně proti všem našim dohodám. To mě šokovalo a teď už znovu mám strach o svoje bezpečí,“ prozradila poškozená žena serveru Globe24.cz.

„DCW a India Today (indické médium – pozn. red.) hned dali ty nejlepší indikace zločincům, kteří mě věznili tři měsíce v řetězech, kde mě najít v Evropě v případě, že mě chtějí umlčet,“ strachuje se. „Tím úplně znehodnotili náročnou záchrannou akci ambasády, imigračního úřadu a pomoc mnoha lidí,“ dodala.

Repatriaci zařídila DCW? Fake news, říká poškozená

Indická média přitom citují šéfku DCW Swati Maliwalovou, která tvrdí, že pomoc české ambasády v Indii byla nevalná. „Poté, co dorazila do Dillí, přišla na tamní českou ambasádu, aby požádala o dočasný cestovní pas, tam jí ale nedokázali pomoct se zprostředkováním repatriace,“ cituje jí New Indian Express.

„Nerepatriovala mě DCW, ale samozřejmě naše ambasáda,“ tvrdí poškozená žena pro Globe24.cz, která je vděčná především paní konzulce Gabriele Baharvand Benetkové, která vyvinula velké úsilí při domluvě s indickým imigračním úřadem. „Pan úředník mi osobně řekl, že jedině naší konzulce mám děkovat, že mi nakonec vízum k opuštění Indie dali,“ popisuje.

„Nebylo to ale zadarmo, v přepočtu to stálo 9000 korun. DCW mi neposkytla ani korunu,“ konstatuje poškozená Češka. „Na poslední chvíli, v poslední den jsem získala peníze od českých, slovenských a nepálských přátel. Česká ambasáda mi nesmírně pomohla, dokonce mě tam v krajní situaci na pár dní i ubytovali, ale peníze mi dát nemohli,“ líčí.

Naopak DCW ženě žádné ubytování neposkytlo. „Ukázali mi tzv. „shelter home“ pro indické znásilněné ženy, kde se spalo hromadně v pokojích s cizími ženami,“ popisuje pro Globe24.cz. Tam panovaly příšerné podmínky, nebyla zde voda a poškozená Češka, která trpí vážnou nemocí, zde neměla možnost připravit si potřebnou tekutou stravu.

„Ubytování jsem si musela platit sama z peněz přátel z Česka. DCW mi v tom nepomohla a bylo to drahé. Takže článek je fake news – DCW mě nerepatriovala, neposkytla mi vízum ani pas, jak tvrdí v jiném článku, ani ubytování a dokonce ani lékařskou pomoc, to je naprostá lež,“ uvádí vážně nemocná žena.

„Sama jsem navštívila dvě nemocnice na vlastní pěst (státní nemocnice jsou v Dillí zdarma) a jednou mě ambulance odvezla se srdečními problémy, protože jsem se neměla kde vyspat. A tu jsem si zavolala sama,“ stojí v emailu.

Do Česka se vrátila s nadějí na vyléčení vážné nemoci

„Jediné, v čem mi DCW pomohla, byla jistá psychologická podpora, když šli se mnou na imigrační úřad. Ne však osobně Swati Maliwalová. Poslala tam se mnou nějaké velmi mladé dívky, vypadaly jako stážistky, ne moc zkušené, které nic kloudného nemohli říct. Jen tam seděli v čekárně se mnou,“ popisuje pro Globe24.cz poškozená Češka.

I přes veškeré výhrady k nynějšímu jednání DCW připouští, že ji organizace pomohla. „Byla to pro mě důležitá pomoc, to uznávám, protože jsem měla strach. Pak mi asi dvakrát umožnili použít jejich počítač, abych mohla napsat emaily a žádat o finanční pomoc přátele v Čechách,“ popisuje. „Nechápu, proč DCW musí lhát a přehánět tak nestydatě,“ přemítá.

Nesedí údajně ani okolnosti jejího útěku. „O žádných cizincích, dokonce Němcích, jsem nikdy neřekla, že by mě přes hranici z Nepálu do Indie převezli. To je fikce DCW či India Today. Šla jsem sama se skupinou jiných Nepálců na autobus do Dillí. Na hranici se nekontroluje,“ vysvětluje poškozená žena.

„Jsem vážně nemocná a do Čech jsem přijela s nadějí na vyléčení, ale teď už se ani tady nemůžu cítit bezpečně, kvůli článku DCW a India Today,“ povzdechla si. Oběma společnostem napsala několik mailů se stížností na články, žádala jejich stažení, nikdo ale nereaguje. Žena tak požádala v této věci o pomoc ambasádu. Některé další weby texty stáhly.

„Cítím se podvedena, zrazena DCW. Berou si kredit za něco, co byla práce české ambasády a mých českých a nepálských přátel. To je nehorázné,“ svěřila se poškozená Češka. „Zřejmě jsem pro DCW byla jen prostředkem k jejich popularizaci a teď už je jim jedno, jestli jsem v bezpečí, nebo ne. Účel jsem splnila,“ uzavírá svou výpověď.

MZV: O případu víme, dotyčná opravdu přenocovala na ambasádě

Redakce serveru Globe24.cz se s dotazy na zmíněný případ obrátila na ministerstvo zahraničních věcí. „Ano, můžeme potvrdit, že podobný případ se skutečně stal,“ uvedl pro Globe24.cz Robert Řehák z tiskového odboru MZV. „Informace uvedené ve vámi citovaném článku (publikovaném New Indian Express – pozn. red.) však nemůžeme komentovat,“ dodal.

Ministerstvo konstatuje, že ženě byla poskytnuta konzulární pomoc podle paragrafu 17 zákona o zahraniční službě 150/2017. „"Zastupitelský úřad poskytne nezbytnou pomoc občanovi, který se stal obětí trestného činu, pokud o to požádá. Současně ho poučí, jak oznámit trestný čin příslušným místním orgánům, a v případě potřeby mu při tom poskytne nezbytnou součinnost,“ píše se v něm.

„Ve vámi zmiňovaném případě Velvyslanectví ČR v Dillí poskytlo české občance standardní konzulární asistenci při vyřízení náhradního cestovního dokladu a výstupního víza,“ vysvětluje Řehák. „Nad rámec standardní pomoci byla po dobu vyřizování dokladů ubytována na ambasádě,“ potvrdil.

Server Globe24.cz požádal během dnešního dopoledne o vyjádření i českou ambasádu v indickém Dillí. Na její odpověď zatím čekáme.

Původní článek, který vyšel v neděli 17. března 2019, byl redakcí na žádost poškozené ženy smazán. Vycházeli jsme v něm z nepravdivých informací indických médií, podle kterých poškozenou repatriovala do ČR Delhi Commission for Women, nikoliv česká ambasáda v Indii.