reklama

Během let 1980-2017 ekonomické ztráty způsobené bouřemi, povodněmi, teplotními výkyvy a dalšími extrémy spojenými s klimatem a počasím dosáhly částky 453 miliard eur. Data se týkají 33 zemí v Evropském hospodářském prostoru (EHS), kam patří 28 zemí EU, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Irsko a Turecko.

V průměru každý člen EHS ztratil 13 miliard eur v letech 2010 až 2017. Nejhůř extrémy spojené s počasím a klimatem zasáhly Německo, jehož ekonomické ztráty byly ve výši 96,4 miliard eur od roku 1980. Následuje Itálie s 64,6 miliardami eur a Francie s 62 miliardami eur.

Francie nicméně měla největší počet smrtelných úrazů. Od roku 1980 přišla kvůli katastrofickým událostem spjatých s počasím o 23 415 občanů. Na druhém místě je Itálie s 20 657 mrtvými, následovaná Španělskem s 14 611 mrtvými občany.

Z přírodních katastrof jsou nejsmrtelnějšími vlny veder, které jsou odpovědné za 68% všech smrtí v důsledku extrémního počasí. Např. v roce 2003 mělo odhadovaných 68 000 lidí zahynout v důsledku vlny vedra. Bouře a povodně však páchají větší škodu na ekonomice, každá odpovídá za 31% všech ekonomických škod.

Jako nejničivější přírodní katastrofy, co se týče ekonomických škod, zpráva jmenuje orkán Lothar v roce 1999, který vedl ke škodám v hodnotě 15 miliard eur; povodně v Itálii a Francii v říjnu 2000, které měly za následek škody ve výši 13 miliard eur a záplavy ve střední Evropě v roce 2002, které způsobily škody ve výši 21 miliard eur. Celkově ČR stály katastrofy spojené s počasím a změnami klimatu 10,5 miliard eur.  

reklama