reklama

Ačkoli ženy pobírají nižší penzi ve všech unijních zemích, rozdíl se výrazně liší stát od státu. Největší rozdíly mezi důchody mužů a žen byly v Lucembursku, a to 43 procent, na Maltě (42 procent), v Nizozemsku (40 procent), Rakousku (39 procent), na Kypru (38 procent) a v Německu (37 procent).

Naopak nejmenší rozdíly ve starobních důchodech v závislosti na pohlaví mělo Estonsko (jedno procento), Dánsko (sedm procent) a Slovensko (osm procent). Česká Republika a Maďarsko měly shodně po 16 procentech.

Ve srovnání s rokem 2010 se rozdíl v penzích ve většině zemí EU snížil, nejmarkantněji pak v Řecku (z 37 na 25 procent), Dánsku (o 11 procentních bodů), v Belgii a Slovinsku (o deset procentních bodů) a ve Francii (o devět procentních bodů).

Rozdíl ve starobních důchodech mužů a žen ve stejném období vzrostl v sedmi unijních zemích. Nejvíce to bylo na Maltě (z 22 na 42 procent), dále v Lotyšsku (o devět procentních bodů) a v Chorvatsku (o čtyři procentní body). Na Slovensku se rozdíl v penzi mužů a žen nezměnil.

V roce 2018 hrozila chudoba 15 procentům unijních důchodců starších 65 let, zatímco u populace v produktivním věku byla tato hodnota o dva procentní body vyšší. Oproti rozdílu v penzích v závislosti na pohlaví ale počet penzistů ohrožených chudobou od roku 2013 stoupá.

Ve většině unijních zemí je chudobou ohroženo deset až 30 procent důchodců. Více než 30 procentům penzistů hrozí chudoba ve čtyřech zemích, a to v Estonsku (54 procent), Lotyšsku, Litvě a Bulharsku. Nejméně jsou tomuto riziku vystaveni penzisté na Slovensku (šest procent), ve Francii, Dánsku, Lucembursku a Maďarsku.

V rozmezí let 2010 až 2018 bylo v celé unii chudobou ohroženo o tři až čtyři procentní body více penzistek starších 65 let než jejich mužských protějšků.

V šesti státech tento rozdíl převyšoval deset procentních bodů. Byly to Litva (18 procentních bodů), Estonsko, Bulharsko, Česká republika (13 procentních bodů), Lotyšsko a Rumunsko. Více jsou muži-penzisté ohroženi chudobou jen ve Španělsku, na Maltě a v Itálii.

reklama