Tehdejší české předsednictví Rady EU se loni v prosinci s vyjednavači europarlamentu předběžně dohodlo na změnách, v jejichž rámci mohou země upravit své plány na využití unijních peněz určených původně pro znovunastartování ekonomiky po pandemii nemoci covid-19 tak, aby mohly sloužit také k financování klíčových investic a reforem mířících ke snížení závislosti na surovinách z Ruska.

V praxi tak státy budou moci moci doplnit do svých národních plánů pro oživení a odolnost v rámci nástroje pro obnovu po pandemii novou kapitolu týkající se právě unijního plánu označovaného jako REPowerEU, se kterým Evropská komise přišla v květnu loňského roku.

Jedním z jeho klíčových cílů je zvýšení odolnosti, bezpečnosti a udržitelnosti energetického systému EU prostřednictvím potřebného snížení závislosti na fosilních palivech a diverzifikace dodávek energie na evropské úrovni, mimo jiné zvýšením využívání obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a kapacity pro skladování.

Návrh byl přijat 535 hlasy pro, 63 bylo proti a 53 se zdrželo hlasování. Schválení dohody tak velkou většinou je podle českého europoslance Stanislava Polčáka z poslanecké skupiny evropských lidovců záhodno ocenit. Je to podle něj důkaz, že návrh není nijak kontroverzní.

"Celkově jde o částku 20 miliard eur (asi 474 miliard Kč)," upozornil před českými novináři Polčák s tím, že členské státy budou mít relativně krátký čas, aby Evropskou komisi seznámily, na co chtějí tyto peníze použit; a to nejpozději do konce srpna. Polčák předpokládá, že Česko má již představu o projektech, které se mají s tímto příspěvkem uskutečnit do roku 2026. Vzhledem k důrazu na přeshraniční projekty by mohlo Česko využít i dobré vazby se Slovenskem a Polskem.

V rámci unijního plánu REPowerEU má jít na přeshraniční projekty 30 procent výdajů členských zemí. Tyto projekty by měly řešit problémy s úzkými místy v dopravní infrastruktuře, distribuci energií či jejich skladováním.

V EP dnes zaznělo, že plán pomůže zajistit dostupné ceny energií pro občany a podniky, přispěje ke snížení ekonomických dopadů války Ruska proti Ukrajině i pomůže v boji proti "energetické chudobě".

reklama