Počet vážných případů se ve většině zemí v posledních týdnech drží na nízké úrovni a většina zemí proto upustila od omezujících opatření a lidé začínají k viru přistupovat jako k běžně se šířící nemoci. Komise však upozornila, že i v nové fázi pandemie by měly mít státy připraveny nouzové plány pro případ, že by po letních prázdninách nastal nový boom viru. "Je zásadní, aby si členské státy udržely vysokou obezřetnost a připravily se na nová ohniska a varianty, neboť pandemie stále neskončila," upozornila Kyriakidisová.

Komise poukázala na to, že dětí od pěti do devíti let věku je očkováno pouze 15 procent, zatímco ve skupině od 15 do 17 let je to 70 procent. Doporučila proto posílit očkování zvláště dětí, u nichž by se mohla nemoc šířit po podzimním návratu do škol.

Kromě další vakcinace jak v EU, tak v méně proočkovaných částech světa, bude podle Bruselu důležité zavést systémy sledování vývoje nákazy, které pomocí cíleného testování vzorků populace umožní získat spolehlivý obraz rozšíření nemoci v celé společnosti. Země EU by také měly dále koordinovat pravidla, která umožní volné cestování přes vnitřní i vnější hranice evropského bloku.

Doporučení jsou pro členské země nezávazná, neboť zdravotní politika je plně v jejich kompetenci. Unijní státy však po problémech z počátku pandemie začaly svá opatření koordinovat, což podle komise vedlo k lepšímu zvládání nákazy.

reklama