"V podmínkách nových, ruskou vládou prosazených nařízení, jež se týkají médií a která silně omezují svobodu médií, je výbor EANA názoru, že se TASS dostal do rozporu s účelem EANA, jak je zakotven ve stanovách aliance," uvedl výbor.

Agentura se až do dalšího rozhodnutí valné hromady nesmí účastnit schůzek aliance a nemá přístup k jejím zdrojům. Členství TASS v alianci bylo pozastaveno už 27. února, tedy jen krátce po začátku ruské ozbrojené agrese vůči sousední Ukrajině.

EANA sdružuje 32 evropských národních tiskových agentur, včetně české ČTK a slovenské agentury TASR.

Od svého založení v roce 1956 slouží jako fórum pro spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi svými členy. K jejím dalším aktivitám patří také ochrana autorských práv a podnikatelského prostředí pro poskytování nezávislého a nezaujatého zpravodajství.