"Pandemie neskončila," uvedla sasko-anhaltská ministryně zdravotnictví Petra Grimmová-Benneová, která grémiu zemských ministrů zdravotnictví předsedá. Společně se svými kolegy z ostatních regionů vyzvala vládu kancléře Olafa Scholze, aby se připravila na možné epidemicky problematické podzimní a zimní měsíce.

Protiinfekční zákon by měl podle regionů opět umožnit nařizovat plošné nošení roušek ve vnitřních prostorách nebo podmínit vstup do zařízení či obchodů pouze očkovaným, testovaným a těm, kteří infekci prodělali.

Německý protiepidemický zákon aktuálně počítá jen se základní ochranou, tedy s rouškami v hromadné dopravě, nemocnicích a pečovatelských zařízeních. Zpřísnění režimu je nyní na regionech, kde mohou zemské sněmy vyhlásit ohniska. Pro takový krok ale musí být situace v regionech vážná, aby prohlášení oblasti za ohnisko epidemie uspělo v případě žaloby u soudu. Spolkové země toto řešení kritizují jako příliš vágní a neúčinné.

Po skončení plošných karanténních omezení v závěru března využily možnosti prohlásit se za ohniska jen dvě z 16 spolkových zemí, konkrétně Hamburk s Meklenburskem-Předním Pomořanskem. V průběhu dubna oba regiony zpřísněná opatření odvolaly.

V celém Německu tak jako jediné zásadní opatření zůstaly roušky v hromadné dopravě a ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních. Roušky mohou nařídit i sami provozovatelé obchodů či institucí na základě domovního řádu, což ale není plošné opatření.