Podle deníku El País by nový strategický koncept NATO měl výslovně zmínit ochranu "svrchovanosti a územní celistvosti" členských zemí jako základní poslání aliance. To španělský deník vykládá i tak, že pod ochranu by se měla dostat rovněž dvě španělská autonomní města v Africe.

Ceuta i Melilla sousedí s Marokem, z něhož ilegálně přechází na španělské území migranti z Afriky. V pátek při dalším z hromadných ilegálních pokusů o překonání dvojitého valu a vysoké bariéry zemřelo na hranici Maroka y Melilly 23 migrantů, podle marockých nevládních organizací jich bylo 37.

Severoatlantická smlouva, jež je zakládajícím dokumentem NATO, v článku pět mimo jiné uvádí, že ozbrojený útok proti jedné nebo více ze smluvních stran bude považován za útok proti všem členům aliance. Článek šest ale vymezuje teritoriální působnost článku pět. Ze Španělska tak pod ní spadají například i Kanárské ostrovy, nikoli však dvě jeho enklávy v Africe. To by měl podle deníku El País změnit nový strategický koncept.

Španělsko a některé další země chtějí do strategického konceptu aliance zakotvit i závažnost hrozeb z jihu, která souvisí například s rostoucím ruským vlivem v Africe či s působením teroristických islamistických skupin, včetně organizace Islámský stát, v některých afrických zemích. S ozbrojenými konflikty a chudobou v Africe pak souvisí i nelegální migrace, s níž se rovněž potýkají zejména jihoevropští členové NATO.

reklama