"Nad naší zemí se objevila hrozba hluboké ústavní krize a protiprávního protiústavního převratu v pseudolegální podobě," praví se v dopise, zveřejněném na webu Echo Moskvy.

Za protiprávní a politicky a eticky nepřijatelné pokládají autoři výzvy návrh "vynulovat" Putinova dosavadní prezidentská období, aby mohl znovu kandidovat na hlavu státu v roce 2024, kdy mu skončí nynější čtvrtý mandát. Připomněli, že nález ústavního soudu z 5. listopadu 1998 zakazuje manipulovat s počítáním prezidentských období.

Návrh, přijímaný v Putinův prospěch, podle nich také odporuje ustanovením ústavy o rovnosti před zákonem, o dělbě moci, nezávislosti soudnictví a o zárukách práv a svobod. Za problém také pokládají, že jednotlivé návrhy na změny v ústavě nejsou mezi sebou propojeny. Jejich přijetí by znamenalo "porušení právního řádu", "protiústavní převrat" a hrozbu národního rozkolu.

Návrh změn v ústavě minulý týden schválili ruští poslanci a senátoři, jakož i zákonodárné sbory všech 85 ruských regionů - přičemž "nejtěsnější" dopadlo schvalování v moskevském sněmu, kde proti hlasovalo 11 ze 45 poslanců. A v rozpravě podle serveru Newsru.com nechyběly ironické návrhy udělit Putinovi titul "doživotního prezidenta" či v ústavě zakotvit sňatek jako "svazek muže, ženy a Putina".

Po prezidentově podpisu návrh ústavních změn zamířil k ústavnímu soudu. Ten se ale podle pamětníků dokázal prezidentovi vzepřít jedině za dob Putinova předchůdce Borise Jelcina. Definitivně by změnu ústavy měli Rusové schvalovat v referendu 22. dubna.