Opatření, která mají nádorům předcházet, odhalit je dříve a lépe je léčit, navrhuje Národní onkologický plán ČR 2030. Náklady na jejich splnění by mohly být až 18 miliard korun, většinu může ČR získat z evropských fondů. Na léčbu nádorů dá jen největší zdravotní pojišťovna VZP ročně téměř 17 miliard.

Každý rok je v ČR diagnostikováno 60.000 zhoubných nádorů, zhruba 28.000 lidí rakovině podlehne a léčených či vyléčených žije více než 700.000 lidí. Počty případů rostou. "Každý třetí občan České republiky v průběhu života onemocnění některým typem nádorového onemocnění," píše se v dokumentu.

Český národní plán vychází Evropského plánu boje proti rakovině, který vznikl v roce 2021. Mezi hlavní cíle patří prevence, včasný záchyt nádorů a soustředění léčby do specializovaných center. V roce 2030 by podle něj mělo mít 90 procent pacientů přístup k léčbě v centrech, 90 procent lidí v rizikových skupinách mělo možnost podstoupit preventivní vyšetření prsu, děložního čípku nebo tlustého střeva a konečníku a 90 procent dívek mohlo postoupit očkování pro HPV viru, který způsobuje rakovinu děložního čípku. Na jejich naplňování je vyhrazeno až čtyři miliardy eur (zhruba 98 miliard korun).

Podle analýzy, která je součástí plánu, jsou výsledky české onkologie srovnatelné s průměrem EU, mezi střední a východní Evropou patří k nejlepším. Přínosem byla zejména centralizace péče.

"Nicméně v řadě klíčových ukazatelů, jako je například pětileté relativní přežití nebo podíl včasně zachycených onemocnění, jsou dosahované hodnoty stále nižší ve srovnání se státy západní a severní Evropy. Určité rezervy v pokrytí populace vykazují i organizované programy screeningu zhoubných nádorů a významný prostor pro zlepšení je v programech primární prevence a eliminace hlavních rizikových faktorů souvisejících s nezdravým životním stylem," uvádí materiál.

Ve výskytu nádorů celkově je ČR na 16. až 17. místě v Evropě, kolem roku 2000 patřila k nejhorším. Nejčastějšími jsou nádory prostaty, prsu, tlustého střeva a konečníku nebo plic. Nejvíc lidí v ČR umírá na rakovinu plic, poté tlustého střeva a slinivky.

Více lidí rakovinou onemocní, větší podíl z nich se ale podaří dlouhodobě léčit. "Zejména v hematoonkologii je tento trend jednou z hlavních příčin rostoucích celkových nákladů na léčbu," píše se v dokumentu. Někteří se tak dožijí i návratu rakoviny nebo vzniku jiného nádoru. Většinu je třeba po vyléčení pravidelně sledovat.

V prevenci plán doporučuje zvýšit pozitivní motivaci obyvatel ke zlepšení životního stylu, podporu zdravotní gramotnosti a zvýšení efektivity programu pro včasný záchyt nádorů a celoživotní sledování vyléčených pacientů. V oblasti dostupnosti péče má být zlepšena koordinace systému, více zapojeny pacientské organizace a dostupnější péče o umírající pacienty. Důraz bude kladen také na výzkum, inovace a digitalizaci.