Vedoucí studie David Studdert uvedl, že vědci nenašli žádné důkazy "ochranných účinků" života v domově, v němž se nachází zbraň.

Celkové riziko pro osoby žijící v domácnosti s vlastníkem zbraně je podle něj malé a výzkumníci ve zkoumaném vzorku zaznamenali jen velmi málo vražd. Zaměřovali se však na to, zda narůstá riziko toho, že bude člověk zastřelen, pokud žije v ozbrojené domácnosti. V těch za zkoumané období registrovali v průměru 12 vražd střelnou zbraní na 100.000 obyvatel za pětileté období. Mezi lidmi, kteří nežijí s člověkem vlastnícím zbraň, pak pozorovali osm vražd na 100.000 lidí za stejné období.

To by samo o sobě značilo asi o 50 procent větší riziko zastřelení pro lidi v ozbrojených domácnostech, podle výzkumníků je ale ještě vyšší, pokud se vezme v potaz to, kde lidé žijí a další proměnné. Podle odhadu vědců pak riziko zastřelení stoupne pro domácnosti se zbraní až na dvojnásobek oproti neozbrojeným domovům.

Lidem žijícím s majitelem střelné zbraně hrozí zejména vysoké riziko toho, že bude zastřelen svým životním partnerem. Na 84 procent obětí tohoto typu násilí přitom byly ženy. Život v ozbrojené domácnosti také zvyšuje hrozbu zastřelení při incidentu domácího násilí.

To, že je v domě zbraň, přitom podle studie nepřineslo jeho obyvatelům vyšší míru ochrany před násilím od cizích lidí. Lidé, kteří žijí v domácnosti s majitelem pistole, "nebyli oběťmi smrtících útoků cizích lidí v menší míře než jejich sousedi beze zbraní", píší vědci. Dodávají však, že zavraždění cizím člověkem tvoří jen malou část ze všech zaznamenaných vražd ve sledovaném vzorku.

Autoři nicméně zmiňují několik nedostatků své studie, nebere například v potaz nelegálně držené zbraně a vědci nemohli zjistit, zda se při konkrétních incidentech zabíjelo zbraní, kterou někdo přechovával v daném domě. Vědci se rovněž zaměřovali pouze na pistole a ne na pušky a jiné typy zbraní. Studie rovněž sledovala kvůli dostupnosti dat jen registrované voliče starší 21 let. Podle autorů proto není jasné, zda lze výsledky studie vztáhnout na celou Kalifornii, o to méně pak na celé Spojené státy.

Podle některých expertů, kteří se na studii nepodíleli, se však jedná o přelomový a dosud největší výzkum svého druhu. Zvýšené riziko vraždy pro lidi žijící v ozbrojených domácnostech podle Cassandry Crifasiové z Univerzity Johnse Hopkinse bude zřejmě platit ještě více v řadě amerických států, kde jsou zákony o držení zbraní výrazně volnější.

"Lidé odůvodňují držení zbraní v domácnosti ochranou proti cizím lidem," řekl David Hemenway z Harvardovy univerzity. "Ale tato studie ukazuje, že mít doma zbraň je špatné pro ty, kteří v tom domově žijí," dodal.