Počet lidí na planetě podle něj začne zhruba za 20 let zásadně klesat kvůli stále nižší plodnosti, stárnutí populace i z ekonomických důvodů. O studii zveřejněné tento týden napsal server Les Échos.

Podle propočtů OSN světová populace překoná milník osmi miliard lidí letos 15. listopadu. Růst počtu lidí na Zemi bude pokračovat, v roce 2100 OSN očekává 10,4 miliardy lidí. V tomto odhadu se ale zásadně rozchází s Pomeroyem a jeho studií, která očekává zlom ke klesajícímu trendu už kolem roku 2043, výrazně dříve než OSN, která počítá až s rokem 2080.

"Pravděpodobnost, že velikost světové populace se začne zmenšovat ve 20 nadcházejících letech je výrazně vyšší, než jsme původně předpokládali," uvádí Pomeroy.

Podle červencových údajů OSN je průměrná plodnost žen ve světě 2,3 dítěte na jednu ženu, zatímco v roce 1950 to ještě bylo v průměru pět dětí. V roce 2050 podle OSN na každou ženu připadne v průměru 2,1 dítěte, což je míra, která by zajistila stabilizaci počtu lidí na planetě. Podle posledních trendů by ale plodnost mohla klesat více a rychleji.

Studie vysvětluje klesající plodnost ekonomickými faktory. Zapojením žen do pracovního procesu se zvyšuje jejich věk při porodu prvního dítěte. Zejména ve vyspělých zemích mladé rodiny omezují počty dětí z ekonomických důvodů, například kvůli cenám nemovitostí. Svou roli hraje i vzdělávání a snazší přístup k antikoncepci, vyjmenovává studie. Trend klesající porodnosti pak jen umocnila pandemie covidu-19, dodává server Les Échos.

"Pokles porodnosti je celosvětový, ale v některých zemích, například v subsaharské Africe a v Asii, vede její úroveň, i když klesá, k nárůstu počtu obyvatel," uvádí Pomeroy.

Pokud bude v Evropě pokračovat současný trend poklesu porodnosti, tak by do roku 2070 mohl mít kontinent polovinu současné populace, do roku 2100 by přišel o 400 milionů obyvatel, domnívá se autor studie. Zhruba stejný propad studie očekává i ve vyspělých asijských ekonomikách jako Hongkong, Singapur, Jižní Korea nebo Tchaj-wan.

Trend stárnutí světové populace naznačuje, že bude prudce stoupat úmrtnost. Podle údajů OSN by se křivky porodnosti a úmrtnosti mohly protnout mezi lety 2080 a 2090, kdy by začal drastický pokles světové populace. Studie HSBC bere v potaz současný trend a ke zlomu podle ní dojde okolo roku 2050.