Podle agentury Reuters to dnes uvedl Italský zdravotnický ústav (ISS), který společně s italským ministerstvem zdravotnictví analyzoval data o více než 29 milionech lidí očkovaných mRNA vakcínami. Mezi ně patří například přípravky od firem Pfizer a BioNTech nebo od společnosti Moderna.

ISS zjistil, že ve většinové populaci poskytovalo očkování po sedmi měsících od druhé dávky 89procentní ochranu před infekcí. Ochranu proti úmrtí a proti stavu, který si žádá hospitalizaci, pak ústav zkoumal po šesti měsících od podání druhé dávky. Ve většinové populaci zůstala i po uplynutí této doby ochrana před hospitalizací na 96 procentech a před úmrtím souvisejícím s covidem-19 na 99 procentech.

Pokud jde o ochranu proti infekci, došel ISS k jiným závěrům než autoři studie provedené společností Pfizer a zveřejněné v pondělí v odborném časopise Lancet. Tato studie tvrdí, že účinnost vakcíny vyrobené společnostmi Pfizer a BioNTech klesla po šesti měsících z 88 procent na 47 procent. Výzkum zveřejněný v časopise Lancet byl založen na elektronických zdravotních záznamech o 3,4 milionu klientů amerického poskytovatele zdravotní péče. Rozdíly mohla způsobit skutečnost, že v Itálii a USA platí jiná protikoronavirová opatření, podotkla agentura Reuters.

ISS dále uvedl, že u osob se sníženou imunitou klesla ochrana proti infekci již 28 dní po druhé dávce. Míra snížení se přitom značně lišila podle toho, jaké onemocnění oslabení imunitního systému způsobovalo.

U lidí s takzvanými komorbiditami, tedy u těch, kteří současně trpí dalšími onemocněními, ale nemusejí mít oslabenou imunitu, studie zaznamenala snížení ochrany před infekcí ze 75 procent po 28 dnech od druhé dávky na 52 procent po uplynutí sedmi měsíců. Účinnost očkování u osob starších 80 let a klientů domovů pro seniory se také mírně snížila, podle ISS ale zůstala nad 80 procenty.