Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Statistický spolkový úřad ve Wiesbadenu.

Migrační historii má 26 procent německé populace. Loni podíl těchto lidí vzrostl o 2,1 procenta, což je nejméně od roku 2011. Pětašedesát procent těchto lidí jsou přitom přistěhovalci z některé jiné evropské země nebo jejich potomci. Jde o 13,8 milionu lidí, z nichž 7,5 milionu má kořeny v jiné členské zemi EU.

Asijský původ má 4,6 milionu přistěhovalců a jejich přímých potomků, z toho přibližně 3,2 miliony na Blízkém a středním východě. Nejvýznamnějšími zeměmi původu v německé imigrantské komunitě jsou Turecko, odkud pochází 13 procent osob z migračního prostředí v Německu, Polsko (11 procent) a Rusko (sedm procent).

Dvaapadesát procent lidí z imigrantského prostředí, přes 11 milionů, jsou Němci a více než polovina z nich má německé občanství od narození.

Za osoby z migračního prostředí považuje německý statistický úřad lidi, kteří se nenarodili s německým občanstvím nebo ty, u nichž to platí alespoň pro jednoho z jejich rodičů.