reklama

Cocq, který je přesvědčen, že mu zbývá zhruba týden života, chce přímý přenos ze svého lůžka zpřístupnit od soboty na facebooku. Hodlá tak přesvědčit politiky, že neumožnit lidem v konečném stadiu nevyléčitelných chorob klidnou smrt, je chyba. Podle něj lidé musí vidět "agónii", kterou způsobuje nemožnost eutanazie.

Cocq dnes na facebooku zveřejnil i Macronovu odpověď na jeho žádost. "Protože nestojím nad zákonem, nemohu vaší žádosti vyhovět," napsal prezident. "Nemohu nikoho žádat o to, aby překročil stávající zákonný rámec... Vy si přejete zemřít s aktivním přispěním další osoby, což není v současnosti v naší zemi povoleno," dodal.

Eutanazie je ve Francii kontroverzním tématem a opakovaně se o ní debatovalo například v souvislosti s případem tetraplegika Vincenta Lamberta, který zemřel loni v červenci po dlouhých letech soudních sporů. Dvaačtyřicetiletý Lambert byl ve vegetativním stavu od nehody v roce 2008 a podle lékařů nevnímal své okolí. Lékařský tým z nemocnice v Remeši po marných pokusech o zlepšení v roce 2013 doporučil odpojit ho od přístrojů zajišťujících umělou výživu. Zatímco manželka Rachel a někteří pacientovi sourozenci s tím souhlasili, rodiče a další příbuzní byli proti.

Eutanazie obecně znamená možnost úmyslně usmrtit pacienta s nevyléčitelnou nemocí na jeho vlastní žádost, a to za účelem zkrácení jeho utrpení. Ve většině zemí je nezákonná, uznává ji jen velmi málo států. Jako první na světě ji v roce 2002 legalizovalo Nizozemsko, umožňuje ji také Belgie, Lucembursko, Kolumbie a Kanada.

reklama