reklama

Na webových stránkách České lékařské komory se v závěru ledna objevila prosba směrem ke členům, aby vyplnili krátký anonymní dotazník o eutanazii. Obsahuje deset otázek a zástupci komory díky němu chtějí porozumět tomu, jak se k této problematice staví lékaři různých odborností.

Na výzkumu spolupracuje ČLK i s Psychiatrickou klinikou 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. S výsledky chce následně seznámit veřejnost ve svém časopise Tempus Medicorum a na připravované květnové konferenci.

Podle informací Deníku s eutanazií nesouhlasí nejen šéf komory Milan Kubek, ale i většina lékařů, kteří dotazník prozatím vyplnili. K „sondáži terénu“ ale komoru donutily okolnosti, především fakt, že poslankyně a lékařka Andrea Procházková (ANO) začala připravovat zákon o eutanazii.

Zatímco lékaři mají spíš negativní stanovisko, veřejnost by zavedení eutanazie přivítala. Podle loňského průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění ji schvaluje 67 procent dotázaných. O devět let dříve to přitom byl jen každý druhý Čech. Postoj ministerstva zdravotnictví zůstává nejasný.

Eutanazie existuje ve dvou variantách. V případě tzv. aktivní eutanazie dojde k usmrcení nevyléčitelně nemocného za přesně vymezených podmínek při asistenci lékaře. Pasivní eutanazií se rozumí přerušení léčby pacienta nebo asistovaná sebevražda. V takovém případě připraví lékař smrtící koktejl, který nemocný sám vypije.

V Evropě je jedna z těchto variant povolena v deseti státech. O aktivní eutanazii mohou požádat pacienti v zemích Beneluxu a ve Švýcarsku. V dalších šesti zemích je možná pasivní eutanazie.

reklama