Upozornila ale zároveň na rizika a finanční náklady spojené se stanovením maximální ceny veškerého plynu, kvůli nimž se k němu komise dlouhodobě staví skepticky. Podle českého ministra průmyslu Jozefa Síkely, který zasedání v rámci českého předsednictví vedl, se pro další energetická opatření nad rámec dnes schváleného balíku vyslovila velká část zástupců vlád.

Unijní ministři se shodli na sadě krizových zásahů obsahující zdanění nadměrných zisků elektráren a producentů fosilních paliv či omezení spotřeby elektřiny. Řada z nich však volala po dalších krocích, které by pomohly vyřešit zejména vysokou cenu plynu a její vliv na drahou elektřinu.

"Všichni souhlasíme, že trh nefunguje normálně a je nutný zásah,“ prohlásila Simsonová, podle níž se ovšem státy liší v navrhovaných řešeních. Komise by příští týden měla přijít s akčním plánem, jak se vypořádat s cenami hnanými vzhůru zejména ruskou agresí proti Ukrajině a nestabilitou dodávek z Ruska.

Více než polovina států včetně Francie, Itálie či Slovenska požaduje stanovení stropu na velkoobchodní ceny veškerého plynu v EU. Další země v čele s Německem ale tento nápad nepodporují a tvrdí, že by mohl Evropu připravit o část dodávek zkapalněného plynu, jímž chtějí unijní země nahradit výpadky plynu ruského.

Podle Simsonové by všeobecný strop vyžadoval radikální zásah do trhu a bylo by nutné jej doplnit řadou podmínek. Státy by se například musely zavázat k větším úsporám než dosud stanovených 15 procent, aby případné snížení cen plynu nepodpořilo jeho větší spotřebu. Ve hře je podle ní řada možností, například stanovit maximální ceny pouze u plynu využívaného k výrobě elektřiny.

Simsonová prohlásila, že spíše než pevný strop by mohl být zaveden "cenový koridor" umožňující pružněji reagovat na vývoj na trhu.

Řada ministrů také hovořila o společných nákupech plynu, které by mohly posílit vyjednávací pozici evropského bloku a snížit ceny při nákupech od prodejců jako je například Norsko. Simsonová podotkla, že EU musí přistupovat jinak k těmto důvěryhodným partnerům a k Rusku, jehož zisky chce limitovat v zájmu pomoci Ukrajině. Cenový strop na ruský plyn, který komise dlouhodobě prosazuje, však podle ní ani dnes potřebnou podporu členských zemí nezískal.