reklama

Pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI. | zdroj: YouTube

Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, zemřel 31. prosince ve vatikánském klášteře Mater Ecclesiae. V čele katolické církve stál v letech 2005 až 2013, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. Stal se prvním papežem po zhruba 600 letech, který tak učinil. Ačkoliv Benedikt nezemřel za svého pontifikátu, dnešní pohřeb byl v mnohém podobný pohřbům hlav katolické církve.

Smuteční obřad pod širým nebem vedl nynější papež František. V průběhu zádušní mše, které se účastnilo také 125 kardinálů, 200 biskupů a asi 3700 kněží, František hovořil o Benediktově "moudrosti, láskyplnosti a oddanosti, kterou nás po léta obdarovával".

"Benedikte, věrný příteli ženicha, kéž je tvá radost úplná, až uslyšíš jeho hlas definitivně a navždy," řekl František. Jako ženich bývá v katolické církvi označován Ježíš Kristus.

Zádušní mše, která byla až na některé pasáže sloužena v latině, skončila před jedenáctou hodinou. Poté 12 mužů odneslo rakev do Svatopetrské baziliky. Ještě předtím se papež František rozloučil s Benediktem symbolicky tím, že na rakev z cypřišového dřeva položil ruku. Poté se za potlesku věřících sám odebral do chrámu.

Obřad ukládání do hrobu se již odehrával mimo zraky veřejnosti, přítomno bylo jen několik nejvyšších církevních hodnostářů. Cypřišová rakev byla nejprve uložena do zinkového pouzdra a s ním poté do vnější dubové rakve. Na Benediktovo přání byla uložena v téže hrobce, kde byl pohřben papež Jan Pavel II. Ta se uvolnila poté, co byly ostatky polského papeže přesunuty do jiné části chrámu v souvislosti s jeho blahořečením v roce 2011.

Spolu s tělem zesnulého byla do rakve vložena listina s latinsky psaným popisem Benediktova života a rovněž mince vyražené Vatikánem v době jeho pontifikátu.

Při obřadu držela jedna skupina truchlících ručně psaný transparent s nápisem Svatý hned (Santo subito). Vyzývala tím ke svatořečení emeritního papeže stejným heslem, které věřící masově provolávali v roce 2005 na pohřbu Jana Pavla II. Ve dvoutisícileté historii církve byla za svaté prohlášena zhruba třetina papežů, z posledních pěti to ale byli hned tři.

Vatikán uvedl, že na zádušní mši na Svatopetrském náměstí bylo přítomno asi 50.000 lidí. Je to výrazně méně v porovnání s pohřbem papeže Jana Pavla II., kterého se v roce 2005 zúčastnilo na stejném místě na 300.000 lidí. Během tří dnů, kdy bylo tělo Benedikta vystaveno ve Svatopetrské bazilice, se s emeritním papežem přišlo osobně rozloučit na 200.000 lidí.

Velká část dnešních smutečních hostů přijela z Benediktova rodného Německa, včetně prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, kancléře Olafa Scholze či bavorského premiéra Markuse Södera. V samotném Německu byla památka zesnulého papeže uctěna vlajkami staženými na půl žerdi a také zvony katolických kostelů.

Smutečního ceremoniálu se za Českou republiku zúčastnil premiér Petr Fiala, místopředseda vlády Marian Jurečka, bývalý prezident Václav Klaus a čeští i moravští biskupové a další věřící. "Papeže Benedikta XVI. jsem si velmi vážil. Je mi ctí, že jsem měl možnost zastupovat ČR na zádušní mši na Svatopetrském náměstí a osobně se s ním rozloučit. Ať odpočívá v pokoji," uvedl v prohlášení zaslaném médiím Fiala.