reklama

Studie publikovaná v odborném časopise Neurology hodnotila údaje 326 000 amerických válečných veteránů veteránek. Polovina účastníků, kteří se věkově pohybovali od 31 do 65 let, utrpěla mírné, středně těžké nebo těžké traumatické poranění mozku. Druhá polovina žádné trauma neměla.

Během období 12 let se u celkem 1 462 veteránů vyvinula Parkinsonovu chorobu. Výzkumníci zjistili, že ve srovnání s účastníky, kteří neměli diagnostikované poranění mozku, je u těch, kteří měli mírné zranění, o 56 procent vyšší riziko, že Parkinsona dostanou.

Symptomy mírného traumatického poškození mozku byly definovány jako ztráta vědomí od nula do 30 minut, změna vědomí po dobu až 24 hodin nebo až 24hodinová ztráta paměti. Šance na rozvoj Parkinsonovy choroby roste spolu s vážností zranění hlavy. Mírné až těžké poškození mozku bylo spojeno se zvýšením rizikem o 83 %.

Vedoucí výzkumná pracovnice Raquel Gardnerová z Kalifornské univerzity v San Francisku uvedla: „Tato studie zdůrazňuje důležitost prevence otřesů mozku, i nutnost dlouhodobého sledování těch, kteří utrpěli otřes mozku, a zároveň i potřebu dalších studií, které by zjistily, zda existují další rizikové faktory pro Parkinsonovu chorobu, které mohou být změněny poté, co někdo utrpí otřes mozku.“

„I když naše studie zkoumala veterány, věříme, že výsledky mohou přinést důležité závěry pro sportovce i širokou veřejnost,“ dodala.

Profesor David Dexter z britské společnosti Charity Parkinson pak pro The Independent doplnil: „Několik studií v průběhu let ukázalo, že trauma hlavy je rizikovým faktorem neurodegenerativních poruch včetně Parkinsonovy choroby a tato větší studie tento důkaz posiluje. Studie zaměřené na mozkové buňky pod mikroskopem ukázaly, že trauma hlavy může způsobit, že se proteiny shlukují dohromady. Takové bílkovinné hrudky jsou součástí Parkinsonovy choroby a mohou způsobit prasknutí buněčných membrán, což vede k charakteristické ztrátě mozkových buněk.“

I on poukazuje na to, že je třeba věci dál zkoumat. „Další výzkumy budou muset prověřit, zda je forma Parkinsonovy související traumatem hlavy stejná jako u jedinců, kteří v anamnéze trauma hlavy nemají, ale přesto se u nich Parkinsonova choroba rozvine,“ upřesnil.

 Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra (černá substance). Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter (přenašeč), který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami (neurony). Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb.

Je známá již od starověku, poprvé však byla popsána roku 1817 londýnským lékařem Jamesem Parkinsonem. Léčba Parkinsonovy choroby není ani v současné době. Existují pouze prostředky, které umožňují mírnit průběh nemoci.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama