reklama

Vědci se inspirovali proslovem slavného fyzika Richarda Feynmana, který již v roce 1959 předpovídal, že by jednoho dne mohly být atomy používány k ukládání informací. A přesně to vědci provedli – do atomů chlóru zanesli část Feynmanova proslovu.

Jejich miniaturní pevný disk má rozměry pouhých 96x126 nm (nanometrů) a má úložný prostor 1 kB. To sice v dnešní době není mnoho, efektivita úložného prostoru na rozměry disku je ale 500krát lepší než u dnešních pevných disků.

Sander Otte, vedoucí celého výzkumu, podotkl, že by tato hustota uložených informací teoreticky umožnila, aby byly veškeré knihy, které kdy lidé napsali, zaznamenány na ploše o velikosti poštovní známky.

K zápisu informací vědci použili řádkovací tunelový mikroskop (STM), s pomocí kterého úspěšně uspořádali atomy chlóru na měděné destičce do bloků o 64 bitech, které fungují podobně jako QR kódy.

Jedná se ale o technologii v zárodcích své existence. Tato paměť zatím může existovat pouze v čistém vakuu a při teplotě -196 stupňů Celsia. I tak se ale jedná o velký krok směrem k dalšímu zefektivnění využívání místa v moderních technologiích.

reklama