reklama

V prosinci 2018 bylo veřejnými investory vyhlášeno 100 výběrových řízení na stavební práce v souhrnné hodnotě 22,6 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku se sice jedná o pětiprocentní (4,8 procenta) pokles počtu soutěží, avšak zároveň jde o více než dvojnásobný (115,0 procenta) nárůst objemu vypsaných stavebních investic. Největší výběrové řízení v hodnotě 3,5 miliardy korun vyhlásila Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, na modernizaci trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí.

Za dvanáct měsíců roku 2018 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 1488 soutěží na stavební práce v celkové hodnotě 153,3 miliardy korun. To sice v meziročním srovnání představuje mírný pětiprocentní (4,9 procenta) pokles počtu vypsaných soutěží, z hlediska jejich objemu to však představuje významný poloviční (55,2 procenta) nárůst. Tento meziroční růst ovlivnilo velké množství zakázek s hodnotou nad 1 miliardu korun oznámených v květnu 2018, především pilotní projekt PPP na dálnici D4 od ministerstva dopravy v hodnotě téměř 25 miliard korun.

"Jako pozitivum vnímáme, že se výrazně rozběhla realizace zakázek v pozemním stavitelství. A zároveň je povzbudivé, že v oblasti veřejných zakázek byla a je obecně deklarována chuť stavět, což tady v minulých obdobích nebylo. Přínosem by mohl být i připravovaný národní investiční plán. Mnohé ovšem stále komplikují legislativní procesy," uvádí Karel Volf, obchodní ředitel, Metrostav a.s.

Z výše uvedených výběrových řízení již byla polovina (52 procent) ukončena a zadána konkrétním firmám, což ale představuje jen 28 procent z celkového objemu ve vypsané hodnotě 43 miliard korun. Reálně však byly zakázky soutěženy za 43,9 miliardy korun, tedy o 2 procent více než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (přibližně 9 procent z oznámeného celkového objemu) zbývají v systému stále ještě soutěže v hodnotě 96,6 miliardy korun.

"Na stavebních zakázkách spolupracujeme se soukromým i veřejným sektorem. V některých případech se v poslední době jedná také o větší veřejné projekty, které sází více na kvalitu. Jediným a rozhodujícím kritériem pak nezůstává pouze cena. To pokládáme za směr, kam by se měla do budoucnosti pozornost zadavatelů ubírat," říká Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Situaci komentuje také Tomáš Koranda, předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s. "K největším ukončeným soutěžím v minulém roce patřilo osm zakázek ŘSD v celkové hodnotě 19,2 miliardy korun a tři zakázky SŽDC v celkové hodnotě 10 miliard korun, které představují téměř pětinu celkového ročního objemu. Novým trendem je soutěžení veřejných zakázek i za vyšší cenu, než jaký byl předpoklad při vyhlášení. Tento stav je bohužel výsledkem kritického nedostatku kapacit stavebních firem po předchozích letech stagnace."

V průběhu roku 2018 bylo konkrétním dodavatelům zadáno celkem 5614 stavebních zakázek nebo jejich částí v souhrnné hodnotě 163,8 miliardy korun. Meziročně se jedná o nárůst počtu zakázek na úrovni 6,6 procenta a zároveň o bezmála třetinový (30,6 procenta) nárůst objemu investic. Meziroční srovnání je pak ovlivněno vysokou úrovní začátku roku 2017, kdy byly masivně zadávány zakázky oznámené před změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

reklama