Nejdražším byl podle analýzy rok 2014, kdy stejný nákup z průměrné mzdy ´ukousl´ 8,5 procenta. "Velikonoce 2014 tak byly pro Čechy o 56 procent dražší než ty letošní. Podobným vývojem vedle průměrného Čecha procházely i jednotlivé skupiny zaměstnanců. S přihlédnutím k tomuto závěru pak není překvapením, že se ´drahota´ snižovala i u drtivé většiny samotných položek na velikonočním nákupním seznamu," tvrdí analýza.

"Vzhledem k velikonoční tematice této analýzy je až symbolické, že podle našich výpočtů jsme se 'drahoty‘ nejlépe zbavili u čerstvých vajec, která v roce 2012 proti dnešku představovala pro Čechy o 177 procent výraznější finanční zátěž," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Podle něho je pro vyhodnocení skutečného tempa poklesu kupní síly obyvatel nutné vždy přihlížet vedle samotných cen i k druhé straně stejné mince, tedy k příjmům. Zároveň je vhodné při posuzování cenového vývoje zohledňovat i historický vývoj, dodal.

Cyrrus sestavil modelový nákupní seznam, který by mohl přibližně simulovat nákup české rodiny o čtyřech členech v přípravě na velikonoční svátky. Nákup omezil na položky, jejichž cenu konzistentně sleduje Český statistický úřad, a jsou tak informace o jejich cenovém vývoji v čase.

Velikonoční nákupní košík bylo možné v březnu 2022 pořídit za 2107 Kč, zatímco v roce 2012 za 1967 Kč. "Svého cenového vrcholu ovšem překvapivě nedosáhl v letošním roce, ale v roce 2020, kdy stál 2195 Kč," upozornil Hradil.