"V ČR jsou zajišťovány vysoké objemy finančních prostředků, jejichž původ je nejasný. Finanční prostředky jsou do ČR převáděny pod záminkou provozování podnikatelské činnosti či realizace zahraničních investičních projektů a následně jsou obratem přeposílány do cílových, zpravidla offshore destinací," napsala centrála.

Pachatelé podle vyšetřovatelů testují vnitřní pravidla nastavená jednotlivými bankovními ústavy, respektive průchodnost nelegálních zdrojů přes Česko. Centrála v tomto ohledu vyzdvihla preventivní úlohu bank. "Detekují a zachycují velké objemy těchto původem problematických finančních prostředků, vyhodnocují je jako podezřelé obchody, a tím buď zamezí samotné realizaci podezřelé transakce již v zárodku, nebo případně jsou již zadané příkazy klientů bank odkládány a finanční prostředky následně zajištěny," uvedla NCOZ.

Tyto peníze nejčastěji pocházejí z postsovětských států, v menší míře pak z Německa, Polska, USA a Velké Británie, v řádu jednotek také z ostatních evropských států a ze Spojených arabských emirátů. Nejčastějšími cílovými zeměmi jsou pak tzv. daňové ráje a rovněž Německo, Čína a postsovětské státy.

Pro zahraniční gangy má Česko podle centrály význam také jako logistická základna pro vstup na území Evropské unie.

ČR je rovněž vzhledem ke své poloze i nadále tranzitní zemí pro nelegální migraci. V roce 2019 obvinila NCOZ skupinu převáděčů z Turecka a ve spolupráci se slovenskými, polskými a ukrajinskými kolegy uspořádala několik akcí proti převáděčům a obchodníkům s lidmi.

"Na nelegální migraci navazuje pracovní vykořisťování cizích státních příslušníků - často ekonomických migrantů - prostřednictvím kriminálními strukturami ovládaných pracovních agentur, které se navíc dopouštějí i daňové trestné činnosti," popsala centrála. Loni se zabývala jak případy, kdy se cizinci stali oběťmi vykořisťování v Česku, tak i případy, kdy sociálně slabí Češi čelili "moderním otrokářům" v cizině. Několikrát došlo i k formálním sňatkům s občany třetích zemí, pachatelé také své oběti využívali pro podvody se sociálním zabezpečením nebo jako nastrčené "bílé koně" ve vedení firem.

S migrací souvisí i rozvoj padělání a pozměňování veřejných listin, zejména osobních dokladů. "Padělané doklady jsou tzv. víceúčelovým kriminálním nástrojem, neboť každý dokument může být použit opakovaně v rámci různých kriminálních aktivit. Výše škody způsobené pomocí padělaných osobních dokladů může být daleko fatálnější než například škoda způsobená paděláním bankovek," upozornila centrála.