"Z celkového počtu 1778 provedených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů při 940 kontrolách, což představuje 52,9 procenta," uvedl mluvčí ČOI. Vedle pokut inspektoři také uložili zákaz prodeje 2172 kusů výrobků za více než 94.000 korun a zakázali používání 134 kusů neověřených měřidel.

Pokud jde o porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, prodejcům nejčastěji chyběl zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje alkoholu lidem mladším 18 let. Alkohol mladistvým pak prodali ve 26 případech. Jeden z prodejců také porušil zákon o spotřebních daních, když účtoval nižší cenu, než jaká byla uvedená na tabákové nálepce.

"V rámci kontrolní akce byly k 33 kontrolám přizvány osoby mladší 18 let a 55 kontrol bylo provedeno v součinnosti s dalšími orgány státní správy. Jednalo se o Policii ČR, orgány hygienického dozoru, živnostenské úřady a Českou inspekci životního prostředí," dodal Fröhlich.

ČOI rovněž přišla na několik stovek porušení zákona o ochraně spotřebitele. Například ve 430 případech prodejci neseznámili kupujícího s cenou nabízených výrobků, ve 405 případech porušili zásady poctivosti prodeje a 128krát nevydali doklad o zakoupení výrobku, ačkoliv si o něj zákazník řekl.