"České firmy jsou v tuto chvíli vystaveny tlakům z několika stran. Podle průzkumu je vedle rostoucích cen ohrožuje i přetrvávající vliv pandemie, války na Ukrajině a s tím související problematika logistiky a kvůli rostoucím úrokovým sazbám i problematika financování. Více než dvě pětiny dotčených by v tuto chvíli ocenilo snížení DPH na pohonné hmoty a energie a další položky, které by alespoň částečně zmírnily dopady inflace,“ uvedl konzultant agentury The Ship Petr Pařízek.

Polovina podnikatelů by od vlády nejvíce ocenila vyjednání nových partnerských smluv pro dovoz zboží či surovin z dalších zemí, zrušení cel na dovoz zboží a surovin by přivítala třetina dotazovaných. Částečnou kompenzaci nárůstu cen by kvitovalo 23 procent firem.

Na tři pětiny firem se potýká s překážkami v logistice. Třetina podnikatelů vidí řešení v zastropování cen pohonných hmot. U velkých firem nad 250 zaměstnanců si to myslí polovina. Firmy dále očekávají, že se vláda zaměří na budování silniční infrastruktury a na stabilizaci rozpočtového opatření vůči dopravě.

Ačkoliv podnikatelé by nejvíce uvítali kroky vlády ke zmírnění vysokých cen, problémy mají s financováním. Firmy požadují zpřehlednění dotačních procesů i podpoření exportu tlakem na znehodnocení koruny. "Průzkum jsme prováděli v červenci, nyní lze předpokládat, že veškeré tlaky a obavy firem se ještě zvýraznily,“ uzavřel Pařízek.

The Ship je public relations a public affairs agentura se sídlem v Praze. Zaměřuje se na lobbing a strategickou komunikaci.