reklama

Zástupci obcí se domnívají, že svaz tím zneužívá své dominantní postavení. Podali proto stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) a na ministerstvo kultury. Informovalo o tom Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR).

Obce hudbu pravidelně využívají na různých slavnostech, pouští ji třeba také ve školách nebo domovech, které obce zřizují. Sdružení sice souhlasí s tím, že je třeba za užití autorských děl platit, musí to prý ale být v přiměřené výši. Chystaný „enormní nárůst sazeb OSA" není podle starosty Křižánek na Vysočině a místopředsedy SMS ČR Jana Sedláčka ale odůvodněný ani přiměřený. Tak razantnímu zvýšení poplatku prý nerozumí, zvláště když neroste inflace ani jiné ekonomické ukazatele.

Starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš doplnil, že sdružení vyzvalo své členy, aby do doby než Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo ministerstvo kultury postup OSA schválí, neuzavírali s OSA na příští rok žádné smlouvy o placení odměn.

Obce mají podezření, že se OSA snaží zvýšit sazby před nabytím účinnosti novely autorského zákona, která upravuje vyhlašování sazeb kolektivními správci. OSA si tak prý chce zřejmě zajistit zvýšení svých sazeb na několik let dopředu, aniž by se musel podřídit pravidlům nově obsaženým v novele autorského zákona.

Ochrannému svazu autorskému, který zastupuje majitele autorských práv k hudebním dílům, loni vzrostly příjmy na 915 milionů korun. Byla to nejvyšší částka za dobu existence této organizace. Rekordních bylo i 501 milionů korun, které svaz v roce 2015 rozdělil mezi české autory a nakladatele. Nejvíc peněz, 375 milionů korun, přinesly poplatky z televizního, rozhlasového a on-line vysílání. K 31. prosinci 2015 zastupovala 8819 domácích nositelů práv a statisíce nositelů autorských práv z celého světa. Organizaci založili sami autoři v říjnu 1919.

Podle svazu autoři hudby v ČR inkasují jedny z nejnižších autorských odměn v Evropě, což bude platit i po navýšení. "Jsem přesvědčen, že sazby stanovené pro rok 2017 jsou přiměřené. Navýšením sazeb chceme pouze zmírnit pokřivení trhu, který historicky platí nejnižší sazby v porovnání se zahraničím. Není žádný důvod k tomu, aby se autorům hudby dostávalo v České republice nižší míry ochrany práv, než je běžné v drtivé většině zemí Evropské unie," uvedl předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Nárůst o 50 procent je podle OSA maximální a bude platit pouze pro velká města nad 80.000 obyvatel. Souběžně s tím se ale zvyší sleva pro menší obce, a to z 20 procent na 30 procent a z deseti procent na 15 procent.

reklama