reklama

Ve třetím čtvrtletí prověřovala ČOI jen tři takové případy. Šlo o restauraci, která umístila na vchod nápis "pro imigranty nevaříme". Další restaurační zařízení účtovalo cizincům navíc 52 korun za "servis", informuje coi.cz.

Podezření na některou z forem diskriminace zjistila inspekce ve třech případech, což je 0,8 procenta z celkového počtu 372 provedených kontrol. V jednom případě šlo o obecnou diskriminaci, kdy při podání žádosti občana EU o poskytnutí spotřebitelského úvěru zprostředkovatel úvěru požadoval tři doklady totožnosti, tedy o jeden doklad více, než je běžné u Čechů.

ČOI v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním uložila dvě pokuty v celkové hodnotě 60.000 korun.

„Těší mě, že ve 3. čtvrtletí bylo při kontrolách zjištěno méně případů diskriminačního jednání. Přesto však je třeba této problematice věnovat trvalou pozornost, abychom se s diskriminačním chováním vůči spotřebitelům setkávali v budoucnu čím dál tím méně, " řekl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

reklama